L’EAPN Comunitat Valenciana-Xarxa per la Inclusió va desenvolupar l’any passat 83 activitats en les quals es va registrar la participació de 2.098 persones i la representació d’una trentena d’entitats. Estes xifres suposen que, malgrat la complexitat en el segon any de la covid-19, la xarxa ha continuat incrementant la seua activitat respecte a 2020, on es van realitzar 70 activitats en les quals van ser registrades 1.295 persones participants.

La xarxa autonòmica d’entitats d’inclusió social, a més, s’ha enfortit mitjançant la divulgació de les seues accions en la lluita contra la pobresa. En el segon any de pandèmia, l’EAPN CV ha mantingut la seua presència en xarxes socials amb més de 740 tuits i 289 publicacions en Facebook. Així mateix, es van publicar 25 articles i 40 notes d’agenda en el seu web, i es van aconseguir 58 impactes mediàtics en mitjans de referència. A més, la federació d’entitats d’inclusió social va traure el seu butlletí mensual Inclusives.