Farmamundi i l’ONG local Programme de Promotion de Soins de Santé Primaires (PPSSP) treballen a la República Democràtica del Congo (RDC) amb l’objectiu de garantir la protecció i el dret a la salut de la població vulnerable. L’RDC pateix una de les situacions humanitàries més complexes del món. La violència sexual s’ha generalitzat especialment en Kivu Nord, on se situa la ciutat de Beni, com una estratègia de desestabilització de la zona.

Farmamundi treballa al país des de l’any 2003 amb diverses organitzacions de dones per a revertir esta situació. «Hem aconseguit enfortir la capacitat de resiliència en salut de més de 50.000 persones en Madrandele, Kazunlinzuli, Saiyo, Tamende, Mavivi i Butsili. S’ha ampliat l’assistència sanitària en situació de desprotecció i s’ha posat en marxa una xarxa local de promoció dels drets sexuals i reproductius de les dones per a la prevenció de la violència basada en gènere, la seua atenció psicosocial i la seua assistència legal», explica la responsable d’Acció Humanitària de Farmamundi, Tania Montesinos.

Al costat de l’ONG local han finalitzat un projecte que ha inclòs tres eixos: enfortiment de les estructures de salut, formació dels i les professionals sanitàries, així com l’apoderament dels agents comunitaris i la promoció de la salut, amb la finalitat de millorar l’exercici del dret a la salut sexual i reproductiva entre la població més desfavorida a la ciutat de Beni.

S’ha dotat d’equipament i inputs als centres amb medicaments essencials, kits per a la prevenció de la transmissió vertical del VIH de mare a fetus, kits de salut sexual i reproductiva, kits de cures obstètriques i neonatals d’urgència i kits de planificació familiar. Així, s’han dut a terme 3.164 atencions prenatals, 1.680 atencions al part, 646 consultes de planificació familiar i 1.292 sessions de sensibilització, de forma que 2.940 persones en situació vulnerable han accedit als serveis de consulta general d’urgència tractant afeccions com a malària, infeccions respiratòries agudes, infeccions de transmissió sexual, febre tifoidal i malnutrició. Tanmateix, s’ha garantit l’atenció sanitària a 188 supervivents de violència sexual, 144 d’elles en les 72 hores posteriors a l’agressió i als qui s’ha pogut subministrar el kit de prevenció per a evitar la transmissió d’MTS i de VIH.