Microsoft Research finançarà un projecte de la Universitat de València i la Universitat de Reading (Regne Unit) per a desenvolupar una nova generació d’algoritmes d’Intel·ligència Artificial per modelar i entendre l’impacte de les intervencions humanitàries en la seguretat alimentària a l’Àfrica.

La Iniciativa d’Investigació Climàtica de Microsoft (MCRI) finança activitats per impulsar transformacions en la descarbonització, la comptabilitat del carboni i les avaluacions del risc climàtic. En esta edició, Microsoft ha finançat nou projectes de col·laboració amb el món acadèmic de tot el món que abasten temes com l’enginyeria de materials, la fusió de dades i la inferència causal per entendre i predir el risc climàtic. El projecte de la Universitat de València juntament amb la Universitat de Reading s’anomena Causal4Africa, i investigarà el problema de la seguretat alimentària a l’Àfrica des d’un nou punt de vista de la Intel·ligència Artificial (IA). El problema és d’urgència donada la greu situació del continent, agreujat per la pandèmia, la cadena de subministrament, i els conflictes armats. El projecte il·lustrarà la utilitat de la inferència causal i l’estimació dels efectes a partir de dades observacionals mitjançant l’anàlisi d’intervenció. El projecte és molt ambiciós, anant més enllà del poder predictiu de la IA, anant cap a una IA que entenga les relacions causa-efecte en l’avaluació del risc climàtic, el qual permetrà l’interpretació i l’avaluació de la probabilitat i les conseqüències potencials d’intervencions específiques.