En la Memòria del 2021 de Proyecto Hombre València es fa balanç del realitzat i es destaca la xifra de 1.387 persones que demanden atenció i/o assessorament, havent iniciat tractament un total de 953 persones i 898 familiars en els Centres de Dia de València, Gandia i Ontinyent, en l’Àrea de Prevenció, les Comunitats Terapèutiques de València i la Comunitat Terapèutica intrapenitenciària situada en el Mòdul I de l’Establiment Penitenciari «Antonio Asunción» de Picassent.

La demanda de tractament en tots els programes creix en 2021 un 14 % respecte al 2020 i un 2 % respecte al 2019. Es manté el perfil d’altres anys: en adults, home majoritàriament d’origen espanyol, amb una edat mitjana de 41 anys, consumidor de cocaïna, solter i en atur. Quant a les persones joves, el perfil majoritari és el d’home, majoritàriament d’origen espanyol, amb una mitjana d’edat de 19 anys, consumidor de cànnabis, solter i estudiant. Referent al gènere, les dones continuen tenint majors dificultats per a accedir a tractament, sent només un 19 % del total de persones ateses en els programes d’adults i arriben més tard al tractament, amb una edat mitjana de 42 anys.

D’elles, per a una de cada quatre dones que comencen programa amb Proyecto Hombre, la seua substància més habitual és l’alcohol. En aquest sentit, els responsables de l’entitat consideren necessari continuar introduint mesures que faciliten l’accés a tractament, així com la seua adherència.