El Fons Valencià per la Solidaritat ha iniciat la 9a edició del projecte «Especialista Municipal Voluntari/ària» a través del qual 10 persones tècniques d’entitats locals de la Comunitat Valenciana, i sòcies del Fons, realitzaran durant un mes voluntariat internacional mitjançant la cooperació tècnica a municipis de Bolívia, l’Equador i el Salvador, d’acord amb assistències tècniques sol·licitades des dels mateixos països del Sud. Les assistències tècniques que es realitzaran junt amb les diferents contraparts del sud se centren en els àmbits de serveis socials, igualtat, turisme, joventut, atenció ciutadana i música.

Els objectius generals del projecte «Especialista Municipal Voluntari/ària» són els de crear una consciència solidària i cooperativa en les persones voluntàries que participen, prestar assistència tècnica especialitzada en municipis i entitats dels països del sud, i obrir un espai de participació directa en terreny per a les entitats locals sòcies del Fons, en programes i projectes de cooperació internacional al desenvolupament que està executant l’entitat. També es pretén afavorir la creació d’espais de participació, intercanvi i transferència de coneixements entre municipis de la Comunitat Valenciana i localitats de països del sud.