Un grup d’alumnes i Alumni de la Universitat Catòlica de València (UCV) durà a terme des del passat 15 de juliol fins al 8 d’agost pròxims un projecte de cooperació internacional a l’escola Shree Saraswati de Primària, situada en la localitat de Phuleli (Nepal). El projecte -dirigit a la població de la Vall Solukhumbu, on es troba Phuleli- se centrarà principalment en labors educatives i d’atenció sanitària als xiquets i les seues famílies.

El projecte cobreix cinc àrees diferents. En primer lloc, s’oferirà suport en el centre de salut local i s’atendran de forma personalitzada els problemes de salut dels habitants de la vall mitjançant una clínica mòbil, visitant-los en els seus propis domicilis. El propòsit principal de la campanya sanitària, no obstant això, és l’alfabetització sanitària de la població local, de manera que esta augmente els seus coneixements, habilitats i destreses. En concret, s’impartirà educació per a la salut en aspectes d’higiene bàsica, bucodental, nutrició, primers auxilis, prevenció de patologies cròniques i dermatològiques, i consum segur d’aigua.

En segon lloc, inclou un projecte d’investigació per a l’elaboració d’un diagnòstic de salut de la comunitat del Solukhumbu. Entre les prioritats establides en el mateix es troben l’anàlisi de l’aigua que beu la població local i una valoració nutricional dels xiquets de l’escola, de primer a cinqué curs de Primària.

El tercer vessant serà una campanya educativa a l’escola de Phuleli, que consistirà en classes d’anglés i de comprensió oral, escrita i lectora, i en tallers d’educació en valors i sostenibilitat mediambiental.

Entre les accions de la UCV en Solukhumbu també es troba una campanya d’obra social. L’expedició valenciana realitzarà activitats de rehabilitació de l’escola i de condicionament de la Llar del Voluntari, casa que allotjarà als futurs cooperants desplaçats a aquesta vall nepalesa.

Finalment, el projecte inclou el disseny d’una infraestructura tecnològica que permeta disposar almenys d’una zona comunitària d’accés a internet, per al que es crearà una xarxa a través de tecnologia 4G i deixant prevista connexió per fibra o a través de satèl·lit.