En relació al Col.legi Balmes es planteja la següent proposta:

"Recréixer 2 metres la vorera entre el número 13 del Carrer Mestre Aguilar i l'encreuament amb Matías Perelló i tambè al accés pel carrer Pintor Salvador Abril, amb la finalitat de generar un espai prou ampli per a l'arreplega dels escolars que reben en el centre les ensenyances de Primària. A l'hora d'arreplega i entrada dels alumnes en el Col.legi Balmes, es crea una aglomeració d'alumnes i familiars, en un espai insuficient i que impedixen l'accés i l'eixida dels escolars del centre. Fonameltalment a les 09:00 hores i a les 17:00 hores, i evitar possibles incidències. Hi ha en aquests moments de Pandèmia pel Covid-19, un problema afegit de distància de seguretat i que pot ser un focus de contagis de cara a la Tardor i l'Hivern pròxims, davant de la falta d'una vacuna." Es proposa que des de l'AMPA, junt amb l'àrea corresponent de l'Ajuntament de València s'estudie la proposta per a tractar de millorar la seguretat de l'alumnat i els familiars en els accesos al El CEIP col.legi Jaime Balmes.