El col.lectiu Cuidem Benimaclet ha fet públic un comunicat sobre el PAI de Benimaclet que es titula : “Que tot canvie perquè tot siga igual”. Segons esta nota de premsa, "el plec de la licitació recull clarament que el Pla Especial deu de mantenir la classificació del sòl i l'edificabilitat bruta del sector. Açò suposa mantenir els més de mil habitatges planejats i no és compatible integrar paisatgísticament ni mantenir l'horta amb la desproporcionada quantitat de metres quadrats edificables del sector". A més a més, "es parla de participació ciutadana quan es fan oïts sords a les reiterades reivindicacions veïnals respecte al PAI", denuncia Cuidem Benimaclet.

El passat 23 de setembre, la Regidoria de Planificació i Gestió Urbana va encarregar a l'empresa municipal Aumsa les gestions necessàries per a contractar l'assistència tècnica per elaborar el Pla Especial de l'Àrea Funcional 18 (Benimaclet). Actuaciones Urbanas Municipales SA (AUMSA) és una empresa pública depenent de l'Ajuntament de València i la seua presidència recau en la regidora d'urbanisme, Sandra Gómez. El servei tècnic d'aquesta empresa va publicar, a la plataforma de contractació de l'estat, el passat 29 de desembre la licitació del servei de redacció de tal pla per valor de 280.000 euros.

Segons Cuidem Benimaclet, "els plecs d'aquesta licitació fan referència constantment a criteris de sostenibilitat i equitat urbana com "la minimització dels efectes del canvi climàtic", "la minimització de la invasió de l'horta", "la integració de la perspectiva de gènere", "l'impuls de processos de consulta i participació ciutadana"... conceptes habitualment utilitzats en el vocabulari del "nou urbanisme" però que es queden com a literatura quan es concreten els punts àlgids de l'àrea funcional: la classificació urbanística i l'edificabilitat del sector del PAI (sup t-4)".

En la pàgina 4 del Plec de Prescripcions Tècniques es recull clarament que "el Pla Especial deu de mantenir la classificació del sòl i l'edificabilitat bruta del sector". Açò suposa per a Cuidem Benimaclet, "mantenir els més de mil habitatges dels quals s'ha parlat fins ara, siga apilant-los en altes torres o expandint-les en blocs de menor altura que òmpliguen la totalitat del sòl disponible. Com ja s'ha reiterat en nombroses ocasions, no és compatible integrar paisatgísticament ni mantenir l'horta amb la desproporcionada quantitat de metres quadrats edificables del sector; no és compatible el concepte de sostenibilitat amb el concepte de creixement desenfrenat; en definitiva, no és compatible el PAI amb el Benimaclet que coneixem, sense degradar-ho i massificar-ho".

Per a aquesta plataforma veïnal "és vergonyós que AUMSA no faça cas de les seues pròpies recomanacions: en 2017 van treure unes Directrius per a la Millora de la Qualitat Urbana dels Barris, on constataven que a la ciutat hi havia uns 5.000 habitatges buits i hi havia deixat de créixer en població (sent 2021 uns dels anys que més ha minvat)".

A més a més, "especificava que Benimaclet en cas d'executar-se el PAI passaria a ser un dels barris amb major densitat de la ciutat. Observem com AUMSA, una entitat tacada pels anys del PP en la que es dedicà a comprar habitatge al Cabanyal per buidar-ho i destrossar-ho, amb l'objectiu de deshabitar i degradar el barri; manté la seua política d'obediència al poder (econòmic) i la desobediència als principis tècnics i ètics de la professió".

Així mateix, afegeix el comunicat:

"És indignant que es parle de participació ciutadana quan es fan oïts sords a les reiterades reivindicacions veïnals respecte al PAI. Més enllà dels escrits enviats a l'ajuntament, les reunions, les notes de premsa, els actes públics i les mobilitzacions multitudinàries organitzades en aquests últims anys, des de les diferents entitats del barri s'han desenvolupat processos d'anàlisi, diagnòstic i propostes d'actuació participatives. En el 2017 es va promoure l'estratègia "Benimaclet és futur" on és traçaven les línies municipals d'actuació sobre el barri i on és recalcava la reducció de l'edificabilitat del sòl per urbanitzar. Més recentment, entre l'any 2020 i 2021, s'ha dut a terme el procés participatiu "Repensem Benimaclet" on, partint de la viabilitat jurídica de reduir a zero l'edificabilitat residencial i en clau ecofeminista, s'ha plantejat una sèrie d'eixos i propostes d'intervenció sobre el barri i, concretament, sobre els terrenys del PAI. Per contra, el plec d'AUMSA tanca de forma contractual el fet que en el disseny del nou PAI s’haurà de mantindre l'edificabilitat del sector, sense cap consulta ni debat".

Com s'ha comentat anteriorment, "els plecs fan referència constant a termes propis de "les noves formes de fer urbanisme" però pel contrari, estableixen uns criteris per a l'adjudicació del contracte on es ponderen 40 punts sobre 100 a l'experiència als últims 25 anys de l'equip redactor! És a dir, com més instruments de planejament tinga aprovat el licitador, més punts traurà... " D'aquesta manera, segons Cuidem Benimaclet s'obri la porta de bat a bat "a "la vella guàrdia" que redacte plans com a xurros durant la bombolla immobiliària i es tanca qualsevol possibilitat a despatxos de planificadors joves, solvents i que pogueren aportar idees realment compromeses i innovadores. Tot apunta que l'equip guanyador de la licitació serà un despatx del mateix perfil que el que va contractar Metrovacesa per redactar el seu pla", resalta el text ja esmentat.

D'altra banda, Cuidem Benimaclet critica a Sandra Gómez i a la regidoria d'urbanisme perque "va contractar, a la fi de l'any passat, l'execució mitjançant contracte menor d'un nou procés de consulta ciutadana a l'oferta més barata i ràpida, recaient aquesta a un equip especialitzat en estudis i anàlisis de mercat en comptes de prioritzar altres propostes de major qualitat i d'altres equips que comptessen amb experiència demostrada en anàlisi i diagnòstics sociourbans". "El procés que durà a terme aquesta consultora es reduirà únicament a llançar una sèrie d'enquestes unidireccionals, sobre temes generals i de poca transcendència i sense possibilitat d'obrir espais de diàleg sobre els històrics cavalls de batalla", denuncia esta organització.

Finalment, el resum dels fets ocorreguts a Benimaclet és el següent per a Cuidem Benimaclet:

"Després de tot aquest embolic, què hem guanyat el veïnat de Benimaclet?, l'esperançadora història que semblava començar fa un any quan l'Ajuntament rebutjava el projecte de Metrovacesa al·ludint al fet que no s'adequava plenament a l'interés general ni als criteris de sostenibilitat actuals sembla haver arribat a la seua fi. Després de mesos de negociacions entre els dos socis de govern, Sandra Gómez va treure dels despatxos de l'ajuntament el disseny del PAI i se'l va emportar a AUMSA, empresa que controla únicament ella, fent fora de la fórmula d'aquesta manera a Compromís. Posteriorment, AUMSA ha redactat uns plecs on s'impedeix que el futur Pla Especial supose cap canvi real i la participació ciutadana serà un autèntic fake. A la fi, el PSOE li ha donat dues voltes a la truita i Metrovacesa continua tenint la paella pel mànec".