Què suposa per a una empresa alinear-se amb la sostenibilitat?, Com pot caminar cap a la sostenibilitat? O com cal mesurar l'impacte mediambiental de l'activitat empresarial?

Són algunes dels dubtes que les empreses de la Comunitat Valenciana solen tindre sobre el seu compromís mediambiental i social.

La resposta a estes preguntes es van donar en ‘L'ABC de la sostenibilitat: aplicació en l'empresa i beneficis’. Una nova jornada de debat i reflexió que va tindre lloc ahir el Hub Empresa de Banc Sabadell.

Així com es va fer un repàs per les principals idees relacionades amb la sostenibilitat; especialment els seus grans quatre conceptes generals: memòria de sostenibilitat, anàlisi dels grups d'interés, càlcul de la petjada de carboni i l'elaboració de la seua doble materialitat. Conceptes que va posar sobre la taula Aranco, qui va exemplificar des de la seua experiència, alguns d'aquests aspectes.

I és que, la sostenibilitat és un dels pilars fonamentals sobre els quals consolidar una empresa, ja que el futur passa per ser cada vegada més amables i respectuosos amb el nostre planeta.