El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, ha valorat el dictamen del Consell Internacional per a l’Exploració de la Mar (CIEM), publicat recentment, que permetrà a Espanya i Portugal duplicar les captures de sardina en 2021. La quota de pesca actual d’aquesta pesca compartida entre tots dos estats és de 21.722 tones, oberta des de l’1 de maig fins al 30 de juny.

Planas ha destacat que aquesta recomanació “mostra la bona faena de tots, especialment del sector pesquer, que, amb el seu esforç i seguint les recomanacions científiques, ha aconseguit la recuperació d’una espècie que es trobava en una situació biològica compromesa”. De fet, cal remuntar-se fins a 2013 per a tindre una xifra de captura similar a les 40.000 tones.

La recomanació publicada és en resposta a la petició plantejada per Espanya i Portugal sobre la revisió de les possibilitats de pesca per a l’estoc de sardina ibèrica (zones ICES 8c i 9a) en 2021.

Com a resultat d’aquesta revisió, el CIEM, o ICES, per les sigles en anglés, recomana unes captures no superiors a 40.434 tones, sota l’enfocament de rendiment màxim sostenible (RMS) i segons el que estableix la política pesquera comuna (PPC).

El ministre ha assenyalat que el fet que un organisme científic parle d’aquestes xifres “suposa una clara recuperació de l’estoc”, sobretot si es compara amb les 9.660 tones recomanades per a l’any 2020, o, fins i tot, la recomanació de 0 tones sota aquest mateix enfocament d’RMS d’exercicis anteriors.

“Sens dubte, és una molt bona notícia que reflecteix el resultat del treball que tots, començant pel sector pesquer, han dut a terme en aquests anys”, ha afegit el ministre.

“Els esforços en seguiment i avaluació contínua realitzada pels instituts científics, especialment l’Institut Espanyol d’Oceanografia (IEO), han sigut essencials, així com el treball de les administracions d’Espanya i de Portugal per reforçar les eines existents. Un clar exemple que, “amb una gestió adaptada i sota el millor assessorament científic disponible, és possible una gestió sostenible, a més de tindre en compte totes les parts de la sostenibilitat: biològica, social i econòmica”.