24 de junio de 2018
24.06.2018

Xalar

 | 

El verb «xalar» és una creació lèxica relativament recent. Es documenta per primera vegada a començaments del segle XIX. Probablement és un manlleu de l'occità «chalà» o de...

Fisc

 | 

La paraula «fisc» prové del llatí «fiscus». En l'antiga Roma este vocable s'utilitzava de manera genèrica per a referir-se a un cabàs fet amb juncs o vímens entrelligats; però amb el...

Censura

 | 

La paraula «censura» prové del llatí «censura», formada a partir de la paraula «census», que significava 'recompte, avaluació', i el sufix «-ura». Amb este vocable...

Destarifo

 | 

La paraula «destarifo», a més de formar part del nom d'un programa d'À Punt («Açò és un destarifo»), té un ús molt general entre els valencians i, per contra, és poc o...

Más noticias de La paraula del dia

Diacrític

La paraula «diacrític» és un cultisme pres del grec «diakritikós», que significa 'distintiu'. Inicialment, començà a usar-se en l'àmbit de la medicina per a referir-se als símptomes o lleus senyals

Aranya

La paraula «aranya» prové del llatí «aranea», que originàriament s'usava per a referir-se tant a l'animalet com a la teranyina. Pertany a l'orde dels artròpodes, i n'hi ha més de cinquanta mil tipus

Migrant

La paraula «migrant» és un derivat del verb «migrar», que procedix del llatí «migrare», on ja significava 'desplaçar-se, un individu, d'un lloc a un altre per a viure-hi'. El «migrant» és, per tant,