27 de mayo de 2020
27.05.2020
Levante-emv

Aglomeració

 | 

La paraula «aglomeració» és un derivat de «aglomerar», formada amb l'afegiment a l'arrel del verb del sufix «-ció», amb què s'expressa l'acció indicada pel mateix verb....

Distància

 | 

La paraula «distància» prové del llatí «distantia», que derivava de l'adjectiu «distans», 'el que està lluny'. Estava formada per l'aglutinació del prefix «dis-»,...

Rebrot

JOSEP LACREU

Homofòbia

 | 

Un dels primers registres escrits d'esta paraula en valencià es troba en el llibre de Rosa Sanchis «Primavera per a Palmer»

Detectiu

 | 

La paraula «detectiu», gràcies sobretot a la mitificació que n'ha fet la literatura i el cine, amb personatges tan coneguts com Sherlock Holmes o Hercule Poirot, és actualment una veu molt habitual. Però en...

Bar

 | 

Els «bars» són uns establiments públics a on se servixen begudes i menjars. Però, més que per a beure o per a menjar, els bars són, sobretot, espais per al solaç de les persones, de contactes,...

Bar

 | 

Els «bars» són uns establiments públics a on se servixen begudes i menjars. Però, més que per a beure o per a menjar, els bars són, sobretot, espais per al solaç de les persones, de contactes,...

Ansietat

 | 

La paraula «ansietat» prové del llatí «anxietas», que deriva de l'adjectiu «anxiosus», 'ansiós', i està relacionada etimològicament amb paraules com «angina»,...

Fase

 | 

La paraula «fase» prové del grec «phásis», que derivava del verb «phaín?», 'aparèixer', i que s'aplicava en un primer moment a les diverses fases de la lluna. En valencià, ni...

Fake news

 | 

En l'era de la globalització propiciada per l'accés massiu dels ciutadans a internet, la informació es difon ràpidament de dispositiu a dispositiu. Els ordinadors i els telèfons s'han convertit en extensions dels...

Cabra

 | 

Una «cabra» és un mamífer remugant, que presenta una gran variació en la seua fisonomia. Hi ha més de tres-centes espècies de cabres en tot el món. La més coneguda entre nosaltres...

Rosa

 | 

La paraula «rosa» prové de la forma homònima llatina. Servix per a designar la flor del roser, que engloba una gran varietat de plantes de la família de les rosàcies, composta per més de cent...

Alleujar

 | 

El verb «alleujar» es formà per derivació de l'adjectiu «lleu», que provenia del llatí «levis», 'lleuger, amb poc de pes'. Amb l'adjunció del prefix «a-» (provinent del...

Pangolí

 | 

El pangolí és per a nosaltres un animal exòtic. Viu en les regions tropicals d'Àsia i Àfrica. Però, amb motiu de la pandèmia que estem patint actualment, se'ns ha fet molt present. Segons apunten algunes investigacions, el pangolí actuà com a hoste...

Cabanya

 | 

La paraula «cabanya» (que també presenta la variant «cabana») prové del llatí tardà «capanna», probablement d'origen indoeuropeu. Fa referència a una construcció...

Repuntar

 | 

El verb «repuntar» es va crear per derivació de «repunt», format per la combinació de prefix «re-», que servix per a indicar la repetició d'una acció, i el substantiu...