18 de octubre de 2019
18.10.2019

Barricada

 | 

La paraula «barricada» prové del francés «barricade», que derivava de «barrique», 'barrica, barril, bota'. En l'actualitat, la paraula «barricada» s'usa per a referir-se a un parapet...

Nietzscheà

 | 

Fa cent cinquanta anys, concretament el 15 d'octubre de 1844, nasqué Friedrich Wilhelm Nietzsche, un dels filòsofs alemanys més influents en el pensament del segle XX. Fill d'un pastor protestant, dedicà gran part dels...

Tumult

 | 

La paraula «tumult» prové del llatí «t?m?ltus,» que derivava del verb «tum?re», 'estar unflat'. Té una relació de parentiu genètic amb «tumefacció» o...

Sentència

 | 

La paraula «sentència» prové del llatí «sententia», a on significava 'parer, opinió'; derivava del verb «sentire», entés com a procés de percepció efectuat a...

Sentllàtzer

 | 

En valencià és molt habitual l'expressió «fet un sentllàtzer» per a referir-se a algú que presenta moltes ferides o blaüres. Enric Valor fa ús d'esta expressió en una de les seues...

Más noticias de La paraula del dia

Empoderament

La paraula «empoderament» és una adaptació del terme anglés «empowerment». El seu ús començà a fer-se servir durant els anys

Altercat

La paraula «altercat» fa referència a una discussió o disputa apassionada, sovint amb actes de violència. És el participi substantivat del verb

Moro

La paraula «moro» s'usa actualment per a referir-se a qualsevol persona natural del Magrib (una ampla franja de terreny del nord d'Àfrica). Alguns creuen que este nom està