22 de abril de 2019
22.04.2019

Vot

 | 

La paraula «vot» prové del llatí «votum», amb què es feia referència a una 'promesa feta als déus'. I amb este significat es mantingué en les primeres manifestacions escrites en...

Diputat

La paraula «diputat» (que antigament presentava la variant «deputat») en un primer moment no era més que el participi passat del verb «diputar», que prové del llatí «deput?re», i que significava 'avaluar, assignar, destinar'.Originàriament, el mot...

Institut

 | 

La paraula «institut» prové del llatí «institutum», a on significava 'regla'. El significat originari de «institut» era precisament el resultat d'instituir o establir una norma de comportament,...

Club

 | 

La paraula «club» prové de la forma homònima anglesa. Entre nosaltres començà a usar-se durant el segle XIX per a referir-se a una associació política de caràcter clandestí....

Campanya

 | 

La paraula «campanya» és un derivat de «camp», tot i que probablement es prengué de l'italià «campagna», amb què es designava originàriament un espai de terreny, més o menys pla i obert, allunyat dels centres urbans. Estos espais sovint eren els...

Más noticias de La paraula del dia

Senat

La paraula «senat» prové del llatí «senatus», formada a partir de l'arrel del vocable «senex», que significa 'vell' (present també en paraules com «senil» o «sénior»), i el sufix «-atus», que ha

Unicorn

La paraula «unicorn» prové del llatí «unicornis», 'que té una banya'. Amb este vocable es fa referència a un animal fabulós en forma de

Càndid

L'adjectiu «càndid» prové del llatí «candidus», derivada del verb «candere», que significava 'posar-se incandescent'. Entre els autors