23 de febrero de 2019
23.02.2019

Hooligan

Josep Lacreu

Convocatòria

 | 

La paraula «convocatòria» és un derivat de «convocar», que prové del llatí «convocare», a on ja tenia un significat semblant al que té actualment. Estava formada pel prefix «con-», que aporta la idea d'una actuació en què participen diverses...

Confraria

 | 

La paraula «confraria» és un derivat de «confrare», formada amb l'addició del sufix «-ia», que aporta un valor de col·lectivitat. Per la seua banda, «confrare» deriva de...

Sostre (1)

 | 

La paraula «sostre» fa referència a la part d'una habitació o d'una casa, i per extensió de qualsevol cavitat, que limita per dalt. És un derivat postverbal de «sostrar», provinent del...

Club

 | 

La paraula «club» prové de la forma homònima anglesa. Entre nosaltres començà a usar-se durant el segle XIX per a referir-se a una associació política de caràcter clandestí....

Pressupost

 | 

La paraula «pressupost» és el resultat de la substantivació de la forma de participi del verb «pressupondre», que actualment ha caigut en desús i, per analogia amb «posar», s'ha reconvertit...

Más noticias de La paraula del dia

Guapo

La paraula «guapo» prové del llatí «vappa», que originàriament s'usava per a referir-se a un vi fermentat, insípid, com si l'essència del vi s'haguera evaporat. La forma «vappa», de fet, està

Comboi

La paraula «comboi» prové del francés «convoi». Era un derivat del verb «convoyer», que provenia del llatí «conviare», format amb

Amfitrió

Un «amfitrió» és algú que té convidats a casa o a taula, i els tracta amb una especial deferència. Es tracta d'un gal·licisme que