La Regidoria de Desenvolupament i Renovació Urbana que dirigeix la vicealcaldessa de València, Sandra Gómez, segueix avant amb el Pla especial de la Malva-rosa, en el marc de l’estratègia dirigida a la recuperació i regeneració urbana del conjunt dels Poblats Marítims, des de Natzaret fins a la Malva-rosa, passant pel Cabanyal-Canyamelar-Cap de França. La Junta de Govern aprovarà dilluns que ve admetre a tràmit la documentació remesa per Aumsa, relativa al procediment d’avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada del Pla especial de la Malva-rosa, acompanyada del Document inicial estratègic i esborrany del pla. Igualment, aprovarà sotmetre a consulta la documentació presentada amb les administracions competents, així com amb l’Associació de Veïns de la Malva-rosa i l’Associació de Veïns Amics de la Malva, dins del termini de trenta dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud d’informe.

Per a elaborar aquesta proposta de pla, s’ha recollit informació mitjançant el treball dels tècnics d’Urbanisme i d’enquestes en les quals s’ha recollit l’opinió dels veïns i veïnes. Ara es tornarà a sotmetre a participació pública perquè els veïns i veïnes opinen sobre les solucions que es plantegen des d’Urbanisme a les qüestions que els preocupen. En aquest sentit, es recullen qüestions plantejades per l’Associació de Veïns, com un pla per a les Casetes Roses, la zona verda de Vicente la Roda, la millora de la qualitat urbana dels carrers actuals, l’adequació de solars per a ús d’aparcament o l’obertura d’un carrer al costat de l’Hospital Sant Joan.

Igualment, es planteja la conversió en zona de vianants de l’avinguda Malva-rosa, la urbanització de la plaça Antonio Eiximeno o de la plaça Hugo Zárate, així com la remodelació de les places Simón Bolívar i Cronista Montblanc, o l’ús i la promoció de la casa de Blasco Ibáñez. Algunes altres qüestions que han sorgit són la construcció d’un aparcament a Vicente la Roda, el carril bici pel barri, el condicionament de l’arbratge i del mobiliari urbà o la millora de la seguretat ciutadana.

Així mateix, l’acord es traslladarà a la Delegació de Participació Ciutadana i Acció Veïnal perquè pose en marxa un procés de participació activa entre els veïns i veïnes del barri, a fi de recollir les seues opinions i elaborar de manera conjunta el Pla especial. Sandra Gómez va anunciar, al març, l’inici de la revisió del Pla general en aquest barri, “amb la vista posada en la dotació de serveis públics o la solució a qüestions de convivència que preocupen els veïns i veïnes de la zona”. Tal com va explicar la vicealcaldessa, el Pla preveu “dotar el barri d’equipaments públics, en sintonia amb l’estratègia de ciutat 15 minuts amb la qual Urbanisme està abordant la revisió detallada del PGOU”.

En aquest procés, també s’ha recollit una jerarquització nova del trànsit en la qual es diferencia el viari, per a trànsit d’entorn i connexió amb la ciutat, del trànsit intern del barri, de manera que es puga generar dos eixos: l’eix longitudinal cívic de l’avinguda de la Malva-rosa, que concentra la majoria de l’activitat comercial del barri, i l’eix transversal verd del Carrer Vicente la Roda, antic camí de la Carrasca al Mar, que es conforma com l’enllaç entre l’horta i la mar i que concentra les principals dotacions del barri.

Aquests dos eixos permetrien la implantació d’una infraestructura verda que connectaria tots els espais lliures i equipaments del barri en una nova estructura de proximitat i renaturalització de l’espai amb la recuperació de sòl per al vianant i la possibilitat de plantació d’arbratge que incremente l’habitabilitat i el confort de l’espai públic.