Des de l’inici del seu mandat, el govern municipal de Rocafort, format per la dreta i ultradreta deixà ben clar quins eren dos dels objectius essencials: Antonio Machado no és prioritari i Villa Amparo ha de ser una biblioteca. És clar que ho està aplicant amb entusiasme, segons es constata al reportatge de Levante-EMV de L’Horta de 9 d’abril. Obsessivament s’han repetit en altres entrevistes, declaracions, plens municipals i al WhatsApp Inforocafort.

Està resolt, és clar, a amagar la figura del poeta. Cap celebració en dates significatives, anul·lació per oblit del consell csectorial Rocafort, ciudad machadiana, impulsor d’activitats que han donat visibilitat i notorietat i supressió de la relació amb la Red de ciudades machadianas, de la qual Rocafort ocupà la presidència en 2017. Treball i esforços d’anys llançats al fem. I la seua única iniciativa actual, el punt informatiu a la porta del xalet, hagué de ser retirat i rectificat per imprecisions i errades ortogràfiques.

Però Villa Amparo és també motiu de confrontació amb la Generalitat, propietària de l’edifici i impulsora de la Casa dels Poetes, centre cultural més enllà de la biblioteca proposada. A hores d’ara la Direcció General de Cultura i Patrimoni no ha rebut la documentació sol·licitada des de novembre, en diferents dates i formes, per a poder iniciar una actuació prèvia que elimine els elements impropis del conjunt i possibilite el projecte de rehabilitació. Dos bloqueigs efectius de moment.