El mes de març va estar carregat de conflictes. A les ciutats va haver molta inseguretat i destacades vagues. El capità general Carlos Palanca Cañas, nomenat eixe mes, va haver de frenar els avalots i incidents en la capital i en diverses poblacions com ara Sagunt. A més, la població es va mobilitzar al voltant del festeig de les falles de Sant Josep. Encara que no era una tradició consolidada en el Camp de Morvedre, molta gent va anar cap a la capital en tren per a vore les 23 falles que s'hi plantaren.

L'esdeveniment tràgic de la comarca es va produir a principis de mes a Gilet. Una viatgera de 17 anys va ser atropellada. El seu nom era Carmen Tapia Montserrat. En abaixar del vagó, va tindre la mala sort de ser atropellada pel tren. Les cames se li quedaren destrossades. Com deia el redactor de Las Províncias el 4 de març: «en gravísimo estado fue trasladada al Hospital Provincial de Valencia».

En eixos dies, a Sagunt, va haver un destacat soterrar. Va faltar el notari Antonio Martín Navarro. Feia poc de temps havia mort el seu fill. Sembla que este fet va agreujar la malaltia que patia i va acabar amb la seua vida. El redactor de Las Províncias el 5 de març escrivia que «era un notario muy inteligente y reputado, que desde hace muchos años ejercía la fe pública en Sagunto, donde era querido de todos y la noticia de su fallecimiento producirá gran duelo entre sus numerosos amigos».

També va haver un funeral a les Valls el 7 de març. El prestigiós cirurgià de l'Hospital de València, José Donday, va ser soterrat allí, com escrivia el corresponsal del Diario de Valencia el 8 de març. L'ofici va estar oficiat pel rector de Favareta i amic Eduardo Estivaliz Pérez. La missa de Calahorra fou cantada pels cantants de les Valls. Van presidir el dol els seus amics el metge de Faura José Estibalis i el de Quartell Gonzalo Estivalis. A més hi va estar el regidor de Benifairó de les Valls Pablo Baeza Boseli. Sembla que era un personatge molt estimat perquè, com va escriure el corresponsal, «la memoria de Donday perdurará largos años entre nosotros, cuando su ministerio lo trasladaba a los Valles, no había casino ni tertulia en que no sonara el nombre de: "Donday está en los Valles" Donday era un santo entendido en cirugía».

Una altra notícia relacionada amb la medicina, encara que de carácter més social, fou la reunió i el dinar que realitzaren els metges de la Junta del Districte de Sagunt el 15 de març en els salons del Café Gran Sorolla de la ciutat de València. Després de la Junta, pogueren tastar una extraordinària paella. El redactor del Diario de Valencia contava el 16 de març que «los comensales quedaron tan satisfechos de la buena condimentación que llamaron al dueño, el popular Juanito Rodríguez, para darle las gracias, prometiendo que en los sucesivo los actos de esta índole serán celebrados en tan simpático establecimiento».

Detenció d'un regidor d'Albalat

L'esdeveniment polític va estar relacionat amb el desmentiment de la detenció del regidor d'Albalat dels Tarongers Francisco Jacobo Bonet. En el mes de febrer havia estat publicada la notícia en diversos periòdics. El diari madrileny El Figaro va escriure el 26 de febrer que la Guàrdia Civil d'Estivella havia detingut el regidor Jacobo Bonell per tallar i furtar arbres. El 5 de març el diari Las Províncias desmentia el fet i corregia el seu nom perquè, segons el redactor, «ni robo, ni ha sido detenido dicho señor, y para que no sufra menoscabo su buen nombre, lo hacemos contar así».

En les següents setmanes les vagues i les actuacions dels obrers foren notícia. Però eixe i uns altres esdeveniments formaran part del següent De Cent en Cent.