L’any 1922 no va iniciar-se de manera favorable per al camp. Els llauradors tenien problemes per a exportar la taronja, ja que els mercats francesos, alemanys i noruecs estaven tancats. Sols podien vendre-les al Regne Unit.

Accident mortal d’un soldat a l’estació de Sagunt

Els primers dies de l’any va haver una picabaralla en els tallers de fusteria de la companyia minera Ojos Negros. S’enfrontaren Pascual Almela Ramos amb Manuel de Haro Mañez. El primer era fadrí de 23 anys i natural de Vila-real. El segon estava casat i comptava amb 33 anys. Havia nascut a Sorbas (Almeria). Segons la crònica del diari Las Provincias de 10 de gener «infiriéndole el primero a éste con un formón tres heridas en el pecho y el brazo izquierdo». Sembla que les ferides foren greus. L’autor dels fets fou detingut per la Guàrdia Civil.

Una altra desgràcia va passar a Sagunt. Fou a l’estació del tren. Allí, quan intentava pujar en el tren ràpid el soldat Florentino Pérez Baselga «cayó bajo las ruedas del convoy que le pasó por encima y destrozó ambas piernas». Pertanyia al regiment d’Infanteria Otumba. Tenia una llicència per malaltia i es reincorporava a la seua destinació al Marroc. Fou ingressat en l’hospital de Sagunt però va morir.

Un altre esdeveniment greu va passar a la població de Petrés. La veïna de 17 anys Teresa Catalina Villaba es trobava calfant-se en un braser. Accidentalment, la roba se li va pegar foc. Encara que els pares i el veïnat van acudir ràpidament, com deia La Correspondencia de Valencia el 17 de gener «después de grandes sufrimientos, dejó de existir pocas horas más tarde».

Recepció del port de Sagunt

La companyia siderúrgica també era notícia per les millores que recentment s’hi havien introduït. La Revista Ilustrada de la Banca exposava el 25 de gener que s’havia acabat el segon grup de cases per a obrers i treballadors. També s’havia concedit la construcció del tren per a unir els Ferrocarriles del Norte i la Central de Aragón. S’havia fet la recepció del port de Sagunt i alhora s’havia concedit l’ampliació de 100 metres per a la protecció del moll de descàrrega.

La notícia política fou la protesta electoral a Albalat. El Heraldo de Madrid informava el 30 de gener que s’havien proclamat els candidats a les eleccions municipals del districte amb normalitat. Tanmateix hi va haver certa alteració encara que «la intervención de la Guardia Civil apaciguó los ánimos».

En eixe mes, es va acabar una nova línia elèctrica entre Sagunt i València però eixa unes altres notícies formaran part del següent De Cent en cent.