Què sap l´arquebisbe de València de l´educació dels fills si, suposadament, no en té cap? I què sap de la vida sexual, si se suposa que no la practica? Llavors, per què ha exigit un nou disseny de l´educació sexual en 3er d´ESO? I si la matèria s´impartia satisfactòriament, per què l´estan revisant per complaure el bisbe esdevingut vespa bel·licosa? Monsenyor: ha descartat ja que la Terra és plana, o segueix pensant com els seus antecessors de l´aristocràcia celestial? Vejam: la Terra no és plana; la sang circula pel cos, com sostenia Servet; la ciència admet les teories evolucionistes de Darwin; sacsar-se-la no et deixa cec... Aclariments necessaris, puix s´escomença demanant la revisió de l´educació sexual i s´acaba dictant el contingut d´altres matèries curriculars.

Ficar-se en «les coses del Cèsar» com si l´Església representara el bé comú i l´ordre natural a l´educació és una visió ideològica autoritària, ja que exclou qualsevol raciocini crític. S´acusa l´Estat d´imposar una determinada ideologia a l´escola; no és l´ideari dels centres concertats una ideologia en si mateix? I per què no es critica? És de cínics denunciar caires ideològics a l´educació com si existira la no ideologia, a no ser que l´arquebisbe crega que l´educació és asèptica i l´única veritat és la que es propaga des del púlpit. Que faça monsenyor el que li isca dels co...ncilis amb els seus fidels, però que no vulga embotir cap menú religiós a la resta de l´alumnat, considerant-lo cantera de futurs devots. Òbviament, si això passa a casa nostra és perquè se´ns governa a colps de missal; i això no ho arregla ni Déu, a jutjar per les enquestes.

I si he començat l´article fent preguntes, vull acabar-lo de la mateixa manera: permetríem que un islamista radical publicara un llibre de text defensant la lapidació? Llavors, per què permetem l´edició de materials curriculars amb idees esgaiades sobre la píndola anticonceptiva o l´ús del condó? Oi que som un país mancat de respostes?