La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha obert la caixa de Pandora, en plantejar la hipòtesi de constituir empreses públiques en els serveis sanitaris privatitzats que podrien ser susceptibles de reversió a la sanitat pública a curt o mitjà termini, com són els departaments de salut de Torrevella o Dénia i les ressonàncies magnètiques. La proposta ha estat rebutjada de forma contundent per Intersindical Salut i altres organitzacions sindicals, moviments veïnals, plataformes en defensa de la sanitat pública i, fins i tot, pels col·lectius de treballadores i treballadors afectats per les futures reversions. Una coincidència en els plantejaments que hauria de fer reflexionar a la conselleria per retirar la proposta.

El Sistema Valencià de Salut és el servei públic que garanteix el dret a la salut i, en consonància amb aquesta premissa, ha de ser de gestió de directa per la conselleria, per tal de garantir l’homogeneïtat, la cohesió i la coordinació necessària, de forma que tota persona, visca on visca, tinga garantida la igualtat real de drets i prestacions en l’atenció a la seua salut. Uns requisits que, juntament amb la negativa a convertir el dret a la salut en una mercaderia, constituïren l’essència de la confrontació entre model de gestió directa del sistema de salut exigit per la ciutadania i el model de gestió indirecta, privatitzat mitjançant concessions administratives, defensat per representants neoliberals.

Doncs bé, salvant les diferències, la actual proposta de constitució d’empreses públiques també trenca la unitat del Sistema Valencià de Salut, ja que crea compartiments estancs. Fet que dificulta la coordinació desitjable, no sols a nivell de la gestió, sinó que també compromet eixa igualtat de drets de les usuàries i usuaris davant l’atenció als seus problemes de salut. No podem ignorar que la gestió de determinats serveis públics per empreses públiques està farcida d’estrepitosos fracassos que han forçat la seua extinció.

A més, el personal laboral subrogat com a conseqüència de les reversions es mantindria inclòs en un gueto que dificultaria la integració progressiva, com a conseqüència del moviment natural de les plantilles, en el règim jurídic estatutari. Una política de personal coherent amb la unitat del sistema que sí es persegueix amb el model de reversió aplicat al Departament d’Alzira i que, a priori, excepció feta de les dificultats inherents al procés i a una actitud poc transparent de Ribera Salut, no ha generat polèmica i ha estat secundada per les organitzacions sindicals.

Per últim, la constitució d’empreses públiques facilitaria en un futur, en tindre un funcionament autònom, un hipotètic procés de privatització. Una possibilitat no descartable si es produïra un canvi d’orientació política en la Generalitat en les properes eleccions. Amb la qual cosa tornaríem a la casella d’eixida i no estaríem parlant de empreses públiques, sí o no, sinó d’un debat artificial de confrontació de models de sanitat pública.

Intersindical Salut defensa el model unitari de gestió pública directa i, per tant, exigim a la conselleria la retirada de la proposta de creació d’empreses públiques i la continuïtat de la solució emprada al Departament de La Ribera. Una petició que esperem siga atesa, perquè, en cas contrari, Intersindical Salut posarà totes les eines al seu abast per convocar totes aquelles mobilitzacions unitàries que siguen necessàries fins aconseguir la seua retirada.