16 de abril de 2019
16.04.2019

Diputat

16.04.2019 | 21:00

La paraula «diputat» (que antigament presentava la variant «deputat») en un primer moment no era més que el participi passat del verb «diputar», que prové del llatí «deput?re», i que significava 'avaluar, assignar, destinar'.

Originàriament, el mot «diputat» s'usava per a referir-se a algú que actuava en representació d'una o diverses persones, i així és, de fet, com s'anomenava els representants dels diversos braços (l'eclesiàstic, el militar i el reial) en les antigues Corts forals valencianes. Però també rebien el nom de «diputats» els representants del monarca o de qualsevol altra autoritat que delegava en ells la gestió de certs assumptes.
No serà fins a la Revolució Francesa que, amb l'auge de les idees democràtiques, el terme «diputat» passà a usar-se per a designar els representants del poble en el Parlament elegits per sufragi universal.

En anglés, la paraula «deputy», presa del francés «député», encara manté el seu valor antic, i s'usa per a referir-se a algú que exercix un càrrec per delegació d'una autoritat superior.

Més informació...

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

Más información