?

La Institució Alfons el Magnànim acaba d'editar la nova revista valenciana de filologia, "Aula de Lletres Valencianes", que va presentar la diputada de Cultura de la Diputació de València, Maria Jesús Puchalt. ""Aula de Lletres Valencianes" naix, o tal volta hauríem de dir que renaix, ja que recull la tradició de la "Taula de Lletres Valencianes" dels anys 30 i de la "Revista valenciana de filología" publicada pel IAM des de 1951 fins els anys 80, amb el propòsit de fer de pont entre els qui normalitzen el valencià, els qui l'ensenyen i els qui l'aprenen ", va explicar la diputada Puchalt.

El director de la revista, Abelard Saragossà, destaca que el primer objectiu de la revista, que tindrà una periodicitat anual, és millorar i augmentar la incidencia social de l'assignatura del valencià. A la presentació d'"Aula de Lletres Valencianes" també hi va assistir el director del IAM, Ricard Bellveser i l'acadèmic de la AVL, Àngel Calpe. Saragossà també explica que altre dels objectius d'"Aula de Lletres Valencianes" és "facilitar que el valenciano cult s'assimile i s'empre més en la comunicació pública". A més a més, afegeix el director, "la revista també té una finalitat social, contribuir a la promoció de la llengua valenciana com a importante senyal d'identitat del poble valencià". Ángel Calpe, acadèmic de l'AVL, felicitaal IAM per la publicació de la revista i vaticina que ""Aula de Lletres Valencianes" aportarà mitjans pedagògics i llingüístics per fer que el valencià siga més estimat i considerat i, sobre tot, més utilitzat".

La revista, dirigida per Abelard Saragossa, professor de la Universitat de València, té un consell redacció amb sis professors universitaris: Maria Isabel Guardiola, Ximo López, Antoni López, Josep À. Mas, Manuel Sifre y Jaime Siles, que estaran assessorats per 14 professors d'universitats de Mallorca, Catalunya, Suissa, Àustria i Anglaterra. La revista es podrà comprar a qualsevol llibreria per un preu simbòlic de 9 euros.