21 de octubre de 2015
21.10.2015

Les bones pràctiques i la transparència

En la producció, la gestió i l´arxiu de documents, en vells i nous formats, no hauríem de trobar un problema o entrebanc sinó, ben al contrari, una oportunitat, una solució i un ajut als greus problemes de funcionament de la nostra Administració i empreses.

21.10.2015 | 04:15

Potser són paraules de moda. També són conceptes necessaris. En qualsevol cas, cal baixar a la realitat pràctica per concretar i baixar a l´arena des dels desideràtums i la literatura política.

No cal dir que al nostre país tenim moltes assignatures pendents d´aprovar, entre elles la de comptar amb unes institucions dignificades, operatives i modernitzades, sense menysprear, és clar, els valors històrics i culturals que el nostre patrimoni documental atresora i que es genera dia a dia. Anirem al gra.

El cabal documental i informatiu sobre el qual la Generalitat Valenciana té responsabilitats es troba en un estat lamentable. La major part dels govern autonòmics, inclosos Aragó, Múrcia o Catalunya ens han passat al davant, i molt, en matèria de gestió i política arxivística.

L´avui Arxiu Històric de la Generalitat Valenciana, que hauria de fer de capçalera de tot un sistema arxivístic valencià, es troba en un estat absolut d´infradotació humana i marginalitat; per a més inri, ni és conegut ni valorat pels valencians. El potencial arxiu intermedi de Riba-roja (que hauria d´acollir la documentació de les diverses conselleries) no és cap arxiu sinó un conjunt inconnex de magatzems, molts d´ells sense cap professional al càrrec ni cap estructura de gestió. Els arxius judicials són un munt de papers i expedients inaccessibles que semblen constituir un destorb a l´espera del seu expurg (no són ni som conscients que els jutjats requereixen jutges... i els arxius arxivers). Els hospitals i moltes empreses públiques, com ara l´extinta RTVV, han externalitzat la gestió dels seus documents, deixant en mans privades el cor del seu arsenal documental i jurídic (cal pensar en els documents de gestió i no sols en la documentació audiovisual).

Així podríem continuar ´ad infinitum´, només amb exemples sota la responsabilitat directa de la Generalitat (sense entrar en el ocnjunt del patrimoni documental valencià), entre els quals no seria el menor l´inexistència de serveis d´arxiu en moltes de les conselleries. Des de la nostra associació tenim presentades propostes constructives. A hores d´ara està damunt la taula del conseller de Cultura i Educació una proposta de política arxivística per a 4 anys mentre que els serveis jurídics de la Generalitat estudien una altra proposta concreta per tal de fer realitat la Llei 3/2005 d´arxius de la GV en 25 ajuntaments de més de 10.000 habitants que estan a dins o a la vora del seu incompliment.
Tenim així mateix propostes específiques per als arxius judicials o per al tractament de l´incontrolat i opac arxiu administratiu de RTVV. Volem contribuir a l´aprovació d´una assignatura pendent que no solament afecta la nostra identitat o la nostra història, que també (i no és poca cosa), sinó el correcte funcionament de les nostres institucions. Perquè en la producció, la gestió i l´arxiu de documents, en vells i nous formats, no hauríem de trobar un problema o entrebanc sinó, ben al contrari, una oportunitat, una solució i un ajut als greus problemes de funcionament de la nostra Administració i de les nostres organitzacions i empreses.
I ben important: la resolució d´aqueixos problemes és condició sine quan non per al correcte accés a la informació pública i el bon govern que es predica en la nova bateria legislativa al voltant de la transparència. Per tot això, cal que des de Presidència de la Generalitat i des del conjunt d´òrgans competents es tinga en compte un necessari tractament transversal i coordinat d´aquestes qüestions.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook
Enlaces recomendados: Premios Cine