Pneumònia

17.09.2016 | 04:15

L’afecció patida per l’aspirant demòcrata a la presidència dels Estats Units, Hillary Clinton, ha fet que estos últims dies s’haja usat molt la paraula «pneumònia». Es tracta d’un terme que prové del grec clàssic, i està format per la composició de «pneúmon», que significa 'pulmó', i del sufix «-ia». Però a nosaltres no ens arribà directament del grec, sinó a través de l’anglés, i per això es va adaptar com a «pneumònia», amb la vocal tònica sobre la «o». En grec, això no obstant, era «pneumonía», amb l’accent tònic sobre la «i». Com la forma castellana «neumonía», com la francesa «pneumonie», com la italiana i portuguesa «pneumonia»... Igual que «pulmonia». Partint d’estos antecedents, l’AVL ha acceptat també, al costat de «pneumònia», la forma plana «pneumonia».

Més informació...

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook