16 de septiembre de 2017
16.09.2017

La fal.lacia del plurilingüisme a l´educació infantil

16.09.2017 | 04:15

Actualment, ningú nega la rellevància de portar a terme una educació plurilingüe que promoga l´aprenentatge de l´anglés des de les etapes incials, i que siga impartida per un mestre/a especialista que haja sigut format adequadament. Però, sí que discrepe en el procediment que està portant a terme la Conselleria per a implantar aquest mètode; ja que, pensen que aconseguirem un sistema educatiu «plurilingüe» i de «qualitat» obligant i pressionant a les mestres d'Infantil a traure's la titulació requerida en anglés? Pensen que per què una mestra d'Infantil obtinga el B2 d'anglés en un temps rècord va a estar capacitada per a impartir clases adequades i productives?

Potser, allò què ocorre és que encara no donem a l'etapa d'Educació Infantil la importància que realment té, i pensem que per a ensenyar anglés a estes edats no és necessari tindre un nivell elevat. No obstant això, succeeix tot el contrari, ja que els docents actuen com a models lingüístics, on les mestres d'Infantil constituïxen un dels primers i principals referents en l'aprenentatge de la llengua. Aleshores, si des de l'inici del seu aprenentatge ja se li oferixen a l'alumne patrons lingüístics incorrectes, aquests seran adquirits i consolidats, sent molt difícil la seua correcció en edats posteriors.

Per tant, si la Conselleria continua imposant el plurilingüisme en aquesta línia, l'únic que aconseguirà serà la prolongació d'una oferta educativa mediocre que no resoldrà les mancances que el nostre alumnat presenta en l'aprenentatge de l´anglés, ja que es continuarà donant classes d'anglés amb docents que utilitzaran el valencià o castellà com a llengua vehicular, al no estar degudament qualificats ni preparats per a fer-ho en anglés.

Aleshores, és aquesta l'escola pública valenciana de qualitat i igualitària per a totes i tots que tant reivindicava l'actual govern valencià durant la passada campanya electoral? Carla Sanchis Castillo. València.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook