La Diputació de València, a través de l’àrea de Diversitat dirigida per la diputada Dolors Gimeno, dóna continuïtat enguany a la col·laboració entre LAMBDA, el col·lectiu LGTB+ per la diversitat sexual, de gènere i familiar, per portar endavant el Pla Divèrsia.

Pla Divèrsia es constitueix com el programa més complet i innovador d’intervenció, dirigit a tots els agents socials que d’alguna manera interactuen amb la joventut (família, docents, orientadors/es i joves), tant en l’educació formal com en l’educació no formal.

Entre els objectius destaquen fer costat a la infància i joventut LGTB+ en el seu procés de desenvolupament personal, i informar i assessorar els qui estiguen patint algun tipus de discriminació o rebuig per motius de diversitat sexual o de gènere en qualsevol àmbit de la seua vida, amb especial atenció al familiar als centres educatius; proporcionar informació i formació sobre la diversitat sexual, de gènere i familiar, així com els seus aspectes psicològics, tant a la joventut i adolescència LGTB+, com a la resta de l’alumnat, així com a professionals que treballen amb gent jove com, per exemple, docents o personal d’ajuntaments; i donar visibilitat a la realitat de les persones LGTB+ en la societat en general.

Activitats contra la LGTBI-fòbia

Les activitats inclouran el taller «Diàlegs de l’Arc Iris»; «Contacontes sobre la diversitat»; tallers dirigits a l’alumnat de centres educatius d’ensenyaments mitjans, el principal objectiu dels quals és prevenir l’assetjament LGTB-fòbic i fomentar el respecte a la diversitat sexual, de gènere i familiar; o resoldre dubtes sobre el vocabulari referent a la diversitat sexual, de gènere i familiar, dotant a l’alumnat d’eines positives per a detectar i erradicar la LGTB-fòbia.