Les famílies amb persones amb diversitat funcional o problemes crònics de salut mental tenen ja un suport nou a Sagunt: el Servei d’Atenció Personalitzada i Seguiment (SASEM) que ha posat en marxa el departament municipal de Serveis Socials, dirigit a usuaris de totes les edats.

El programa facilita, als seus destinataris, una atenció diürna de suport psicosocial i accions de seguiment perquè puguen aconseguir, dins de les possibilitats de cada persona, la màxima integració social i laboral, facilitant-los els suports en el seu ambient natural i evitant, així, l’estigmatització i la institucionalització.

L’objectiu és previndre recaigudes i promocionar l’autonomia personal, per a la qual cosa s’avaluaran prèviament les necessitats de cada cas, com poden ser els factors personals i de l’entorn que hi influïsquen, l’adaptació personal i social, el seguiment de conductes o les cures especials que es requerisquen, entre altres.

El servei està enfocat a persones amb diagnòstic de trastorn mental greu (TMG) o problemes de salut mental greu (PSMG) que reben atenció especialitzada per un psiquiatre de la Unitat de Salut Mental. Però també a aquells que tinguen problemes per a seguir un tractament, que no tinguen la consciència de patir una malaltia mental i que es troben en risc de marginació o exclusió social.

El servei, a més, desenvoluparà la prevenció, el diagnòstic i la intervenció en situacions de diversitat funcional o discapacitat, dependència, vulnerabilitat o discriminació, fomentant les relacions de convivència.

La primera tinenta d’alcalde, María José Carrera, va presentar ahir la iniciativa i va destacar que aquest programa “busca reforçar una de les potes que ens faltava treballar, la salut mental”, per la qual cosa va agrair i felicitar el departament de Serveis Socials pel seu treball.

El regidor delegat de Serveis Socials, Alejandro Sotoca, va destacar que el SASEM està configurat per un equip variat, amb personal expert en psicologia, educació social, treball social i integració social, i monitores d’activitats, amb el suport administratiu del Departament de Serveis Socials.

Les tècniques del programa, Verónica Piña i Cinta Andreu, van explicar la metodologia i les activitats que es desenvoluparan. En aquest sentit, es treballarà, en l’àmbit preventiu, en la sensibilització de la població, especialment la juvenil, en la qual “han aflorat noves necessitats de salut mental” a conseqüència de la covid-19, i hi haurà una altra línia de suport i d’acompanyament a la persona i la família.

Acompanyades de la responsable tècnica del Departament de Serveis Socials, Victoria Belis, van destacar que la idea és treballar sempre en coordinació amb els recursos sanitaris. Tot això, per a treballar amb els usuaris qüestions com la consciència de la malaltia, l’adhesió al tractament, la millora de les habilitats socials, l’afrontament de l’estrés o l’angoixa, les faenes de casa, la motivació per a fer activitats d’oci, formatives i laborals i la cerca de recursos, així com la psicoeducació familiar, la resolució de conflictes amb la família i la millora de la convivència i qualitat de vida.

Encara que la intervenció es fa en l’entorn natural de la persona, la seu del programa estarà a l’avinguda del Mediterrani del Port de Sagunt. A l’estiu, serà de matí; si bé, a partir de setembre, l’horari s’adaptarà a les necessitats del programa.