Aldaia iniciarà en breu els treballs de substitució dels antics contenidors de fem, situats en més de 170 punts de la població, pels contenidors nous corresponents a resta, envasos lleugers i paper-cartó, al marge dels de vidre, als quals se sumarà el nou contenidor d’orgànic. Segons explica la concessionària del servei, “volem culminar aquest canvi garantint els màxims estàndards d’efectivitat, excel·lència i millora en la recollida de residus del municipi, per la qual cosa aquest procés de renovació s’estendrà des de novembre de 2021 i fins a les primeres setmanes de 2022”.

Amb el canvi dels contenidors, Aldaia entrarà a formar part del grup de ciutats que ja poden reciclar el 100 % dels seus residus, un pas determinant en la seua estratègia municipal “Aldaia pel clima”. Segons tots els estudis, en les localitats en què encara no han implantat el contenidor orgànic, la matèria orgànica es deposita en els contenidors clàssics de resta i acaba en l’abocador o s’incinera. Les dues opcions són perjudicials per al medi ambient i contribueixen al calfament global.