VALÈNCIA, 1 (EUROPA PRESS)

La Universitat de València (UV) se situa com a primera d'Espanya en Economia i Negocis i en Ciències Agrícoles en el Rànquing de Taiwan, una classificació internacional sobre rendiment universitari basada en publicacions científiques i cites, segons ha informat en un comunicat la institució acadèmica.

Així, ha destacat que millora la seua posició en aquesta llista i ha precisat que és "tercera d'Espanya i primera i única valenciana", i que "guanya posicions a escala europea i internacional respecte a 2020 (4 i 1, fins als llocs 79 i 2010, respectivament)".

Aquest rànquing està liderat per les universitats de Harvard, Stanford i Toronto; a Europa, per les d'Oxford, Londres i Cambridge, i a Espanya, per la Universitat de Barcelona, l'Autònoma de Barcelona i la Universitat de València.

Per matèries, el centre valencià és primer d'Espanya en Economia i Negocis i en Ciències Agrícoles; segon en Física, i tercer en sis, en concret en Química, Psiquiatria/Psicologia, Geociències, Ciències Espacials, Ciències Ambientals i Enginyeria i Ambient/Ecologia. Per camps de coneixement, la UV lidera la classificació espanyola en Ciències Naturals.

El National Taiwan University Rànquing (NTU) va ser publicat per primera vegada en 2007 pel Consell d'Avaluació i Acreditació de l'Educació Superior de Taiwan, ha explicat la Universitat de València. Ha agregat que actualment classifica 816 universitats, 16 més que en 2020.

Per matèries, a més de les esmentades, la UV és quarta d'Espanya en Farmacologia i Toxicologia, en Medicina Clínica i en Microbiologia. En conjunt, el centre acadèmic valencià està entre els quatre millors d'Espanya en 12 de les 19 matèries en què es classifica, la mateixa quantitat que l'any passat, però en aquella ocasió sobre 20 d'aquestes àrees, ha precisat la institució.

A més, en 15 de les 19 matèries és el primer centre valencià, i millora els resultats de l'any anterior, en què només l'era en 13 de 20. Quant al còmput internacional, les posicions més destacades de la UV són Ciències Agrícoles (23), Ciències Espacials (94) i Física (97).

Per camps de coneixement, la Universitat lidera en l'àmbit valencià cinc de les sis àrees (Agricultura, Ciències de la Vida, Ciències Naturals, Ciències Socials i Medicina) i és la primera d'Espanya en Ciències Naturals, tercera en Agricultura, quarta en Medicina i cinquena en Ciències Socials.

Els indicadors que utilitza el National Taiwan University Rànquing (NTU) fan referència a l'impacte de la investigació (35 %), investigació d'excel·lència (40 %) i productivitat investigadora (25 %), ha indicat la UV, que ha exposat que en aquest últim apartat millora en nombre d'articles de l'any en curs (15 % de la puntuació) i es manté en nombre d'articles dels onze últims anys (10 %).