La Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sueca ha posat en marxa la construcció d’un bosc periurbà mitjançant l’adequació d’un camp abandonat al paratge conegut com la Senda de les Vaques. L’objectiu és posar en valor un espai degradat de la ciutat per a habilitar-lo com a zona verda, segons ha precisat la regidora Carmen Pérez.

La superfície del nou bosc periurbà, que es troba al costat del parc d’agilitat canina, és de 10.000 metres quadrats i la inversió de l’Ajuntament per a adequar-lo ascendeix a 44.934 euros. Després de la retirada de derrocs i vegetació invasora, s’ha retirat una vella edificació i s’ha aplanat el terreny.

També s’hi ha aplicat llast per a delimitar la sendera perimetral, s’ha instal·lat un sistema de reg i s’està procedint a la plantació d’arbres i a eliminar els canyars. Paral·lelament, s’està duent a terme també la revegetació de la séquia Fillola del Moro amb espècies autòctones pròpies d’aquesta zona.

“Pel que respecta a la séquia, l’objectiu és restaurar els brins amb lliris grocs i altres espècies vegetals que tinguen la capacitat de fixar el substrat, depurar les aigües, millorar la biodiversitat i fomentar els pol·linitzadors naturals, a més de crear un atractiu paisatgístic”, ha assenyalat Carmen Pérez.