Presentació dels poemaris

—Post, de Pere Bessó

—Haikus d’estiu, de Josep Lluís Galiana

Hi participen:

—Isabel Robles (poeta i autora del pròleg de Post)

—Pere Bessó (poeta i autor de Post i del pròleg de Haikus d’estiu)

—Josep Lluís Galiana (poeta, autor de Haikus d’estiu i director editorial d’EdictOràlia)

Post «tracta de la pèrdua i la mort del primer amor que ha estat impossible de soterrar simbòlicament», explica Isabel Robles al pròleg. En aquest centenar de poemes, «assistim a un dol inacabat que ara arreplega l’home gran per a la seua compleció amb decisió i a mode d’homenatge». Però on es troba el desig de l’home gran? «És només una qüestió amatòria o en tot el procés hi ha recerca i constatació del fet d’existir, la incompletesa dels humans, el pas del temps, la memòria, la inexorabilitat de la mort, etc. Si el record d’altre temps no ha servit per amar i fruir amb la rosa, el jo poètic, conclou Isabel Robles, continua indagant i experimentant per un cert assoliment del desig i el plaer a través dels somnis i de la fantasia».

En els 251 Haikus d’estiu de Josep Lluís Galiana, «trobem el gust de les oposicions tàcites, suggerides o explícites i, si més no, enfrontades», afirma el poeta Pere Bessó al pròleg del llibre, però també «el despullament del jo del poeta». El poemari manté «una constant presència de la música de Natura que es troba en els sorolls i sons. Com si la naturalesa improvisara els al·licients dels sentits, enllà de les nostres pròpies intuïcions», Bessó assenyala que «a través dels sentits, però també de la presència del somni, que re-elabora i fa matèria del discurs poètic, es propicia la fragmentació del temps en instants intensament (re)viscuts, però no des de la tendència a la idealització, sinó des de la Distopia i el pessimisme salvat en el tot del mínim».