Al País Valencià hi ha uns 500 municipis i unes 500 bandes de música. Eixim a una banda de música cada 10.000 habitants. Què us sembla si agafem una localitat imaginària de 10.000? Benifagot i la Societat Musical Esplendor Benifagotí.

En aquesta societat, entre membres de la junta directiva, responsables de l´escola de música, músics de la banda, director i banderer, són en total unes 120 persones. Tots comenten orgullosos com un dels alumnes de l´escola està a punt de llicenciar-se a Berklee, la prestigiosa universitat de música de Boston, amb un projecte de fusió de blues i cant d´estil. Ens parlen dels dos grups de música en valencià que han eixit de la banda (un d´ells és prou bo) i aquell percussionista que ha començat a fer tecno-masurques: «Però no li feu massa cas, que li falta un regó» —riuen els més veterans al bar de la societat.

Ara penseu que a l´escola de música hi ha uns 110 alumnes i que l´Esplendor Benifagotí compta amb 370 socis: això significa que un 6% de la població de Benifagot té una relació directa amb la banda. Després penseu en el Conjunt Benifagotí de Cambra, la Coral Benifagotina i l´Orquestra Esplendor Jove. Ara les xarangues que il·lustren les festes, els actes del centenari de la societat, les falles, moros i cristians, les processons... Aquell 6% de sobte és fa més gran. I no afecta només als benifagotins més antics: l´escola de música és un element d´integració dels nous benifagotins i les seues famílies.

És bonic, eh? Doncs ara imagineu que tot el que ha construït la centenària Societat Musical Esplendor Benifagotí està a punt de desaparèixer pels impagaments del govern. L´actual deute del Consell amb les societats musicals puja ja a 6,4 milions d´euros. Si no arriben aquests diners moltes societats es veuran afectades greument. Per això fa uns dies la Federació de Societats Musicals del País Valencià va convocar una assemblea extraordinària on es va aprovar demanar un crèdit per fer front als impagaments del Consell.

Segons el document que el mateix Consell va remetre al maig al Ministeri d´Hisenda, el govern valencià destinarà 218 milions d´euros per als grans esdeveniments i 34,1 milions d'euros per a la Fórmula 1. Amb això es pagaria 39,4 vegades el deute amb les societats musicals valencianes. Desconec el nombre de pilots valencians de Fórmula 1, el nombre d´escuderies valencianes, no sé quantes escoles de F1 hi ha al País Valencià... Les 538 societats musicals valencianes representen 40.000 musics, 60.000 alumnes i 200.000 socis.

Lluny de la política dels grans esdeveniments i l´elitisme de la F1, m´agrada més la política dels xicotets esdeveniments (com la descoberta de la vocació musical d´un xiquet) i els valors democràtics de les societats musicals. Com a music i com a valencià preferisc que els diners es destinen a aprofundir en les aportacions de les societats musicals a la cohesió social, a la integració i a la cultura del meu país.