30 de septiembre de 2013
30.09.2013

Sant Jeroni

Josep Miquel Bausset

30.09.2013 | 05:30

Sant Jeroni ens recorda la importància de la Paraula de Déu en la vida de l´Església, com la llum que precedeix el misteri de la fe, ja que és en l´Escriptura, que Déu continua parlant al nostre món.
Jeroni, anomenat «lletrat d´autoritat indiscutible en el camp dels estudis bíblics», subratllava la necessitat de familiaritzar-se amb els textos escripturístics, que nodreixen la nostra fe. La frase: «ignorar l´Escriptura és ignorar el Crist», va ser recollida pel Vaticà II, per corroborar la importància de la Paraula de Déu.
Venerat a Alfarrasí i al Lloc Nou de Sant Jeroni, aquest sant va nàixer a Dalmàcia, entre el 331 i el 347 i va morir a Betlem el 30 de setembre de 420. És un dels quatre pares de l´Església d´Occident i ja Sant Agustí el va anomenar pare de l´Exegesi bíblica. Va ser un gran llatinista, i se´l coneix sobretot, pel fet d´haver traduït la Bíblia de l´hebreu al llatí: és la coneguda Vulgata, anomenada així, perquè és la traducció «de vulgata editio», o edició per al poble.
A la nostra terra, és conegut el monestir de Sant Jeroni de Cotalba, a Alfauir, fundat el 1388. Va ser Alfons el Vell, net del rei Jaume II, qui donà el cenobi als jerònims de Xàbia i Pere March (pare del poeta Ausiàs) qui començà la seua construcció. Al segle XVI va estar protegit per la família Borja, que construí el claustre superior renaixentista, l´aljub i les fonts del Pati dels Tarongers. El monestir, declarat Bé d´Interès Cultural, presenta una gran diversitat d´estils (del gòtic i el mudèjar al barroc, el renaixentista o el neoclàssic) ja que la seua construcció s´allargà fins el segle XVIII.
Acostar-se a la Bíblia, i d´una manera particular als Salms i al Nou Testament (com ens ensenya Sant Jeroni) és essencial per a tots els qui ens anomenem seguidors de Jesús., per conèixer més el misteri de Déu.
La Bíblia ens és un mitjà per aproximar-nos a Déu, el gran desconegut per al nostre món. Per això, és important que l´Escriptura ocupe un lloc central en la vida dels creients, tot i que els més jóvens consideren aquest llibre, antic i amb un llenguatge difícil de comprendre.
Jeroni es preguntava com era possible viure sense l´Escriptura, a través de la qual s´aprèn a conèixer el mateix Crist, que és la vida del creient (Epístola 30,7). I afirmava: «És la Bíblia l´instrument amb el qual, cada dia Déu parla als fidels» (Epístola 133,13). Per això, Sant Jeroni s´adreçava al prevere Nepocià, aconsellant-li que la Bíblia no caiguera mai de les seues mans, perquè l´Escriptura és el tresor que porta l´Església a tots els pobles i el mitjà per conèixer més Jesucrist.
Per la seua traducció de la Bíblia, Sant Jeroni és patró del gremis de Llibreters i dels estudiosos de la Sagrada Escriptura, com canten els Goigs del sant: «Lo llibre per excel·lència,/ n´és la Bíblia sens dubtar;/ per poder-la interpretar,/ confronteu amb gran paciència,/ els textos de l´antigor,/ que al llatí heu traslladat».
Que Sant Jeroni ens ensenye a conèixer i a estimar més la Bíblia.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook