Davant les properes eleccions al Govern de l´Estat, els membres del Grup de Seglars i Rectors del Dissabte volem compartir amb la ciutadania les nostres preocupacions i el nostre discerniment.

Des de la fe cristiana denunciem tot allò que és injust, inhumà i despersonalitzador i donem suport a tot allò que afavoreix una societat justa, democràtica, lliure, plural i participativa. Ens preocupen els reptes que hem d´assumir en relació amb la natura i el medi ambient, els quals exigeixen un estil de vida, producció i consum més ecològic, que garantisca la vida, la justícia i la pau per a tothom. Sofrim i ens rebel·lem quan les polítiques augmenten la pobresa, menyspreen la vida, fan créixer les desigualtats socials i tracten l´ésser humà com a força bruta per interessos mercantilistes.

Diem no a les polítiques que produeixen marginació en molts sectors socials, frustren i destrossen la vida de moltes persones i famílies i maltracten la identitat dels pobles. Igualment desaprovem la tebiesa amb què s´ha tolerat la corrupció. Apel·lem, doncs, al poder del vot ciutadà perquè acabe amb els privilegis i corregisca els excessos partidistes que naixen d´interessos amagats.

Les eleccions són una oportunitat que tenim els pobles lliures per canviar o refermar el rumb polític que governa les nostres vides. Per a les del pròxim dia 20 de desembre se´ns obri un ventall de propostes. Nosaltres donarem suport electoral als partits i a les formacions polítiques que facen seues aquestes orientacions:

„ Treballar per dignificar l´acció política i condemnar tota mena de corrupció de forma pública i transparent, efectiva i evident, sense permetre utilitzar la política per agrair serveis o enriquir-se indegudament.

„ Mostrar evidència clara i concreta d´optar per polítiques que cuiden i facen respectar el medi ambient i frenen el canvi climàtic.

„Implantar decididament polítiques que partisquen de la gent pobra o desfavorida. Que facen realitat el dret al treball, l´habitatge, la salut i l´ensenyament, a tenir un sou vital de sustentació. Que prioritzen l´ocupació en condicions dignes i justes. Igualment implementar polítiques socials en favor de la igualtat d´oportunitats i de les persones dependents, aturades de llarga duració i joves que no hagen pogut accedir al mercat laboral.

„ Combatre tota discriminació, eliminar el buit legal dels éssers humans ´sense papers´, suprimir els CIEs, evitar enfrontaments ètnics i religiosos i defensar els valors que humanitzen la societat.

„ Practicar la laïcitat, l´hospitalitat envers les persones refugiades o migrants, la no-violència en les relacions internacionals i el control de les despeses militars.

„ Reconèixer la riquesa de la nostra societat com un conjunt de pobles i nacions, afavorir les diverses llengües i cultures específiques, respectar el dret a decidir el seu futur i procurar ser vehicle d´expressió de la pluralitat cultural i religiosa.

Aquestes són les qüestions que, des de la nostra perspectiva cristiana, considerem prioritàries i decisives en el discerniment del vot.

Signen també Vicent Estarlich, Mar Seguí, Julio Ciges, Sacramento Marí, Vicent Ruix, José Amparo Real, Joan Almela, Antonio Garay, Margaret Mayans, Ximo García Roca, Josep-Antoni Comes i 30 persones més