04 de enero de 2017
04.01.2017

Socialitzar i educar en igualtat i per la igualtat

04.01.2017 | 04:15
Socialitzar i educar en igualtat i per la igualtat

Com molt bé sabem el principal agent de socialització primari es la família que, a més es la encarregada de la cura i de la transmissió d´un bon grapat de valors. I entre eixos valors es deuria incloure el de la igualtat real entre homes i dones, entre xiquetes i xiquets. I per suposat el valor de la no violència en cap sentit, però sobretot la no violència cap a les xiquetes ni les dones.

Si realment volem construir un món menys violent, més just, més equitatiu i més solidari necessitem educar criatures el més lliures d´estereotips possible. Criatures a qui els done igual jugar amb camions o nines. Criatures que jugant puguen aprendre que les diferències són molt saludables però que no han d´implicar desigualtats en cap àmbit. Quan regalem joguines sexistes estem enviat un missatge on la desigualtat es fa present en forma de rols diferenciats i el paper d´homes i dones cobra un pes desigual en detriment cap al paper de les dones.

Les criatures mereixen aprendre de tot mentre juguen. Mereixen saber que la cura d´altres persones és gratificant. O que aprendre diferents professions es divertit, més enllà de si eixes professions han estat considerades com a masculines o femenines al llarg dels anys. Però sobretot tenen dret a ser iguals i no ser discriminats en funció del seu sexe. I quan això no passa, els estereotips de tota classe i condició guanyen la batalla i continuen reproduint-se.

Educar a una ciutadania més lliure i conscient es una qüestió important i una dura feinada que implica una clara aposta per la igualtat real entre dones i homes. I al temps s´esta fent una tasca que implica prevenir violències masclistes que tant de dolor provoquen. Una educació que no amague a les xiquetes darrere del genèric masculí, que ensenye a reconèixer a les dones capdavanteres a la història o a l'esport, o a les ciències, per exemple.

Una educació que faça de la igualtat una senya d'identitat i que implique a famílies i escola en un recorregut on eixes criatures eixiran guanyant i seran les que rebran un clar missatge de que no importa si has neixcut xiqueta o xiquet, el realment important són els valors que cadascú aporte a l'aula o a casa, amb esforç i humilitat.

S'apropen díes on els Reis Mags portaran molts regals, i seran moments de festes i d'encontres. Potser siga temps, també, de reflexionar sobre el contingut dels missatges que fem aplegar a eixa gent menuda que tant estimem i a qui hem de transmetre valors. Gent menuda que es mereix saber i aprendre que un món amb mes igualtat real sempre serà un món millor, amb major humanitat i solidaritat.
I també que un món amb més igualtat és, sempre un món on hi haurà menys violència contra les xiquetes i les dones. Socialitzar i educar en la igualtat real entre dones i homes des del principi de la vida potser siga una de les claus per construir un món menys violent, més solidari i més just per a tota la humanitat. Ens apuntem a eixa tasca?

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook