En primera votació i per majoria absoluta, la CEE ha reelegit el cardenal Ricardo Blázquez, arquebisbe de Valladolid, president de la Conferència Episcopal Espanyola, per al trienni 2017-2020. Si fa tres anys Blázquez va obtindre la confiança de 60 vots, d´un total de 79, el dimarts 14 fou elegit president de la CEE amb 52, d´un total de 78 bisbes, un recolzament una miqueta menor que fa tres anys. Blázquez, un home conciliador i afable, ha revalidat la presidència de la CEE després del trienni 2014-2017 i d´un trienni anterior, 2005-2008, al final del qual fou descavalcat com a president pel cardenal Rouco Varela, que dirigí la CEE durant dos triennis consecutius. Com a vicepresident de la CEE, ha estat elegit l´arquebisbe de València, Antonio Cañizares, amb 45 vots, mentre que Carlos Osoro, ara arquebisbe de Madrid, n´ha obtingut 28 i Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona, 3.

Fa tres anys Blázquez va rebre un dels recolzaments més amplis dels últims anys amb 60 vots. I és que el 2008 el cardenal Rouco va obtindre 39 vots d´un total de 77 bisbes, obtenint-ne Blázquez 37; el 2011 Rouco n´obtingué altra vegada 39, d´un total de 75 bisbes i Blázquez 28, i enguany, els 52 vots de l´arquebisbe de Valladolid (enfront dels 20 de Cañizares) el revaliden com a president de la CEE.

Creat cardenal pel papa Francesc el febrer de 2015, Blázquez, segons els analistes religiosos, hauria de ser l´encarregat de portar un canvi al si de l´episcopat espanyol. En el seu discurs inaugural d´aquesta assemblea de la CEE, que començà el dilluns 13, quart aniversari de l´elecció del papa Francesc com a bisbe de Roma, Bláquez expressà el desig de treballar per una Església sinodal, és a dir, «una Església d´escolta recíproca», per fer un camí que «comença escoltant el poble, que participa de la funció profètica de Crist». Blázquez creu que a imatge de la Cúria, a l´Església espanyola li cal un «canvi estructural», basat en una «simplificació, en una concentració pel que fa a les coses fonamentals, i en agilitat en el funcionament, evitant lentituds innecessàries». En el seu text ,el cardenal Blázquez també va insistir en la necessitat del diàleg i de posar en pràctica la instrucció pastoral, «Església servidora dels pobres», un text aprovat a Àvila per la CEE el 24 d´abril de 2015.

En el seu tercer trienni, Bláquez, qualificat de bisbe intel·ligent i dialogant, té la responsabilitat de portar el canvi a l´Església espanyola, obrint un nou camí de consens i de diàleg, sense caure en la confrontació ni en la crispació. Nascut a Villanueva del Campillo el 1942, Blázquez ha estat bisbe auxiliar de Santiago i després de Palència i de Bilbao (on va deixar un gran record, malgrat que va ser rebut amb reticències pel nacionalisme basc). En l´actualitat és arquebisbe de Valladolid, on se´l considera un home afable, allunyat de la línia més dura d´alguns dels bisbes espanyols. D´ací que en les eleccions de 2005 (any que va guanyar la presidència de la CEE per un vot, enfront de Rouco), 2008, 2011 i 2014, Blázquez sempre era proposat pels bisbes més moderats, enfront dels qui proposaven Rouco.

És per això que Blázquez, representant més genuí del sector de l´episcopat espanyol més en sintonia amb el papa Francesc, no va participar mai en les manifestacions contra el matrimoni homosexual i l´assignatura Educació per a la Ciutadania que encapçalava Rouco. Conversador amable i amb capacitat per arribar a acords, home moderat, obert al diàleg i allunyat d´un personalisme absorbent, Blázquez ja va anunciar fa tres anys que l´Església havia de «ser una casa amb les portes obertes», una Església que no es tanque en ella mateixa, per així «testificar amb amabilitat l´amor de Déu».

Esperem que Blázquez, atent als signes dels temps i obert a la renovació que ens ve del papa Francesc, i en el seu últim trienni com a presidents de la CEE, puga reconduir un episcopat conservador, molt centrat en desqualificacions i massa obsessionat en qüestions morals i renovar la línia de l´episcopat espanyol.