La Conselleria d´Educació valenciana ha publicat el 6 de març la resolució per la qual es convoquen les proves de certificació de coneixements en Valencià. El punt 8 d´esta resolució es titula Atenció a la diversitat de creences religioses, i s´establix, a l´empara dels acords de cooperació de l´Estat espanyol amb les confessions religioses israelites i evangèliques, que les persones matriculades en les dites proves de certificació, poden sol·licitar, per motius exclusivament religiosos, un horari alternatiu per a la realització de les mateixes. El calendari fixat per als exàmens és sempre en dissabte. Per als evangelistes i jueus el dia de descans sagrat és el dissabte. Se´ls concedix, així, el privilegi que puguen fer la prova un altre dia de la setmana.

Amb esta resolució, la conselleria viola novament el principi de laïcitat de les institucions públiques, que haurien d´oferir un tracte d´igualtat a tota la ciutadania, independentment de les seues creences religioses. El privilegi que se´ls concedix a estes dos creences religioses suposa una greuge comparatiu amb la resta de persones que per qualsevol altre motiu justificat (malaltia, motius laborals, accident de trànsit...) no pugueren acudir a l´examen el dia fixat i que perderien la convocatòria. Excepció només per raons religioses i per a estes dos religions. Ningú pot ser discriminat per les seues creences religioses. Ho diu la Declaració Universal de Drets Humans i ho diu la Constitució espanyola. Però Educació privilegia en este cas a les persones amb creences evangèlics o jueves, concedint-los la possibilitat de fer l´examen de nivell de valencià un altre dia, i per tant discrimina a la resta de persones.

Un altre assumpte és qui pagarà la despesa que este privilegi ocasionarà: examinadors per vigilar les proves de nivell en un altre horari, confecció d´un altre examen o potser s´haurà de custodiar en aïllament a estes persones durant tot el dissabte... Qui correrà amb estes despeses? És clar. La Conselleria d´Educació. O siga, les pagarem tots i totes. La conselleria dóna mostres d´una postura ambigua i contradictòria respecte al principi bàsic de laïcitat de les institucions. D´una banda, els seus representants defensen en xarrades i debats la laïcitat de les institucions públiques, és a dir, la no interferència de les creences religioses particulars en les institucions públiques; però en la pràctica legislen a favor d´algunes creences religioses, discriminant d´esta manera a la ciutadania que no compartix dites creences. Ara és l´examen de nivell de Valencià. El curs vinent la seua proposta d´impartir religió musulmana, evangèlica o jueva, i la catòlica, clar, als instituts públics valencians.

En compte d´avançar cap a una societat basada en els principis d´igualtat i laïcitat, la Conselleria d´Educació (els màxims representants militen en Compromís i PSOE) practica la política del café per a... uns pocs (ni tan sols per a tots). Clara contradicció entre el que diuen i el que fan.