La portaveu del grup parlamentari Vox en Madrid vol saber quines activitats ha fet un col·lectiu LGTBI als centres docents públics i concertats de la Comunitat de Madrid, per això l'11 de juliol registrava un escrit a l'Assemblea de Madrid sol·licitant informació al Consell de Govern sobre aquest tipus de propostes educatives fetes des de 2015, i demanava, entre altres coses, el nom i els cognoms dels o de les ponents que les van realitzar.

Sembla que l'interés per identificar les persones no és cap novetat en aquesta formació política; des de la Junta d'Andalusia, i només arribar, també demanaven una llista de les persones que s'ocupaven dels programes d'Igualtat a les diverses unitats de valoració integral de violència de gènere, per comprovar la capacitat o no del personal destinat a aquest tipus de treball, segons argumentaven.

La destinatària final d'aquell requeriment de Vox i actual presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, al seu discurs d'investidura deixava clara la total sintonia ideològica amb la sol·licitant de la llista, entre altres coses, i ordenava que els centres educatius sostinguts amb fons públics a partir d'enguany anunciaran la seua programació anual abans de la matrícula del curs escolar i detallaran la programació, continguts extra curriculars, xerrades, etc. Així doncs, i al nostre parer, la possible sospita d'una llista persecutòria es transformava diluïda en una instrucció educativa per als centres educatius docents.

«Los problemas de hombres y mujeres son prácticamente los mismos», afirmava Díaz Ayuso, però potser ella sàpiga i nosaltres sabem que no és així: sis de cada deu persones aturades són dones i a més el treball parcial i precari encara és sobretot femení; la bretxa salarial és del 20,2% i dediquem el doble d'hores més a cuidar que els homes i moltíssimes dones que han treballat tota la vida mai no han cotitzat i no cobraran cap jubilació i les que la cobren reben un 35% menys que els homes. A més, des de 2003 han sigut assassinades 1.013 dones per violència de gènere, i sabem que aquesta xifra és provisional. Les dones també són, en una immensa majoria, víctimes d'agressions sexuals, una realitat que va acumular en 2018 un total de 28 denúncies al dia, més d'1 denúncia cada hora. La maternitat, sens dubte, afecta la carrera professional i el sostre de cristall ara es complementa amb l'abisme de cristall. Segons un estudi de la Universitat Pompeu Fabra, les dones amb fills i filles tenen la meitat de probabilitats que els homes perquè les citen a una entrevista de treball.

Aquest interés pel control de l'àmbit educatiu no és casual, és un espai on es poden treballar i reconduir actituds en un o altre sentit, és l'espai de socialització per excel·lència per a construir o desconstruir els discursos que promouran un o altre tipus de societat, inclusiva o excloent, igualadora o discriminadora, respectuosa o violenta..., allunyada, o no, del discurs que menysprea el feminisme i determinant, o no, en els valors igualitaris i de respecte.