L'anàlisi de tots els indicadors econòmics del País Valencià ens mostren que estem a la cua de la resta de les autonomies de l'Estat Espanyol, tant siga en els indicadors d'activitat econòmica com en els indicadors d'inversió pública en serveis bàsics per a la població. Les dades econòmiques no poden ser més significatives i expressen el nostre endarreriment econòmic i la fallida del model econòmic vigent basat, majoritàriament, en els sectors de serveis turístics estacionals i en la construcció indiscriminada, insostenibles ambdós tant econòmica com ecològicament. I no cal repetir les xifres massa conegudes per tothom.

Des de Decidim Economia fa temps estem fent una crida a les institucions públiques implicades per a que donen un pas endavant i treballen per a solucionar els problemes estructurals que pateix el País Valencià, que ens impedeix ser un territori on les persones puguem viure amb una vida més d'acord amb els postulats socials, econòmics i sostenibles que ens corresponen com a integrants d'un estat de dret en una societat avançada.

Les dues vessant del problema econòmic estructural que pateix el País Valencià són el deficient finançament públic i l'insostenible model econòmic actual, per la qual cosa creguem que cal actuar ja tant amb l'un com amb l'altre problema, els quals tenen actors i interlocutors diferents, però, estan íntimament interrelacionats.

És imprescindible, necessari i urgent un nou model de finançament autonòmic que, a més d'adequar la diferència entre renda i aportacions, incloga el pagament del deute històric per a saldar una injustícia fiscal. La solució d'aquest problema sols pot vindre des de l'àmbit d'una negociació política seriosa d'un nou marc de finançament de les autonomies basat en l'autonomia fiscal a través d'una Hisenda pròpia que gestione directament els ingressos i no sols les despeses.

Per altra banda també és imprescindible un canvi radical del model econòmic, ja que el model actual és ineficient, creador de precarietat, temporalitat, destructor del medi ambient i sense expectatives de futur. Cal exposar a l'opinió pública i presentar per a la seua discussió oberta els dos estudis sobre el canvi de model econòmic que ja estan fets per banda de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic: Document de Bases i Elements Orientadors per a la Transformació del Model Econòmic de la Comunitat Valenciana en abril de 2016 i Pla d'acció per a la transformació del Model Econòmic Valencià 2027 en juliol de 2018.

Sols la solució d'aquests dos greus problemes econòmics que patim ens permetrà desenvolupar-nos de manera sostenible mitjançant un sistema econòmic sòlid, estable i equilibrat que evite les desigualtats. Aquests dos temes han d'obrir un debat entre les institucions i persones implicades en la vida econòmica i social del País Valencia? per a fer possible un canvi necessari i a favor de les persones.

(*) Firman también este artículo:

Antoni Infante, Vanessa Campos, Juanjo Giner y Joan Ramon Sanchis