Disculpen la meua ignorància sobre este tema, però com a lector empedreït de les coses que passen pel món, i sobretot ara que estem immersos en les perilloses vicissituds del canvi climàtic, he llegit en no sé quin lloc que les vaques contaminen més que el diòxid de carboni que emeten els vehicles, que l'emissió de gas metà que aboquen a l'atmosfera és un dels factors que més està contribuint al canvi climàtic. Astorat per esta imprevista informació, sempre he pensat que són uns animals extraordinaris i que no tenen la culpa de res, he intentat trobar algunes de les hipotètiques explicacions que podrien justificar el despropòsit d'aquella afirmació: no em podia creure de cap de les maneres que les vaques contaminaren més que els vehicles de transport que aboquen diòxid de carboni a l'atmosfera.

Buscant una explicació lloable que asserenara el meu desassossec sobre les vaques contaminadores, va arribar a les meues mans un conegut informe de l'Organització per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO) de fa uns anys, una institució que depén de l'ONU, en el qual es feia esment que la indústria de la carn, la gran indústria de la carn, és la gran culpable de la contaminació de la terra i ocupa prop d'un 45 per cent de la superfície habitable del planeta, que afecta la pol·lució de l'aire, els recursos d'aigua (un 30 per cent dels recursos són per a la ramaderia intensiva), que contamina els aqüífers i deixa molt mal parada la biodiversitat de la terra. I a tot això hem d'afegir la desforestació del planeta, sobretot de la seua incidència sobre la desforestació de l'Amazones. Fet i fet, la ramaderia intensiva és la causant del 14,5 per cent dels gasos d'efecte hivernacle de la terra.

La qüestió és que anys després de fer-se públic aquell informe de la FAO que va deixar en estat de xoc les grans multinacionals càrnies, tota la comunitat científica sense excepcions no ha fet més que posar en relleu aquella realitat i convertir esta problemàtica en una de les realitats importants en les cimeres del clima, com la de Madrid. Les comunitats rurals, a través de la plataforma Stop Ramaderia Industrial, han denunciat les conseqüències nefastes que este model d'explotació té sobre els habitants de l'Espanya buidada. Segons dades del Ministeri d'Agricultura, Espanya ocupa la quarta posició mundial —darrere de la Xina, els Estats Units i Alemanya— en la producció de carn de porc, encara que el consum de carn s'ha reduït més d'un 2 per cent.

I quina culpa tenen les pobres vaques i el metà que emeten a través d'exhalacions o flatulències sobre esta realitat que ens arruïnarà la vida en les pròximes dècades si els governs i la ciutadania no prenen mesures? Disculpen la meua ignorància, com deia, però segons em diuen tot és qüestió del sistema digestiu d'estos animals que, com els búfals, les cabres o les ovelles, és a dir, els remugants, en fermentar els aliments a través dels microbis produeixen gas metà, que és potencialment molt més perjudicial per a l'atmosfera que el diòxid de carboni.

Comptat i debatut, no trobe de cap de les maneres que els animals tinguen cap culpa de la desfeta del planeta. Si de cas, és la gran producció intensiva de la indústria càrnia —s'estima que hi ha actualment 1.500 milions d'exemplars al món per a produir llet, carn i formatge— la responsable de causar desequilibris tan grans al planeta. Què caldria fer, doncs, per a frenar el canvi climàtic? No sé si deixar de consumir carn seria la resposta adequada, depén de les persones. El problema és la sobreexplotació del sistema de producció alimentari mundial i el competitiu mercat del consum, esta és la qüestió, sens dubte.

Qui sap si tornant a una ramaderia i una agricultura sostenible, si comprant productes de proximitat en la mesura de les nostres possibilitats, procedents d'explotacions conegudes i pròximes, avançaríem més per a frenar esta voràgine alimentària multinacional. Però, clar, topetaríem de seguida amb els interessos creats i els condicionants econòmics. No obstant això, paga la pena intentar-ho. Està en joc la pervivència de la vida a la Terra. I de qualsevol forma, les vaques no tenen la culpa del canvi climàtic.