Quan algú dóna a conèixer una informació oculta, "revela" un secret. I quan mostra uns dots desconeguts per altres persones, com per exemple una gran habilitat per a dibuixar, es "revela" com un retratista. També s´utilitza el verb "revelar" per a referir-se a l´operació de fer visibles les imatges impreses en una pel·lícula fotogràfica. Però, per la similitud fonètica, a vegades este verb es confon amb "rebel·lar", que és negar-se a obeir una autoritat o, per extensió, oposar-se radicalment a alguna cosa que ens pareix injusta:

- Els militars es van rebel·lar contra el Govern.

- Es rebel·la contra la hipocresia imperant.

Més informació...