24 de enero de 2018
24.01.2018

Replanell

24.01.2018 | 17:13

La paraula «replanell» deriva de «replà», formada a partir de «pla», amb el reforçament del prefix intensificador «re-» i modificat amb el sufix «-ell» de caràcter diminutiu. Actualment, l'ús més corrent de la paraula «replanell» és el referit a la 'superfície plana d'una escala construïda davant de les portes dels pisos o en la part final d'un tram'. La primera documentació d'esta paraula apareix consignada en el «Libre de antiquitats» de la seu de València, on es conta que Vicent Turixí, que es feia anomenar «el rei dels moros d'Espanya», fou pres en una cova prop de Carlet, i el 16 de desembre de 1609, després de ser processat, fou portat al suplici i, havent mostrat senyals de penediment i confessat que volia morir com un verdader cristià, sant Joan de Ribera, el Patriarca, que aleshores ostentava els càrrecs de virrei i arquebisbe de València, s'apiadà d'ell i l'eximí de tallar-li les orelles i una mà abans de ser esquarterat viu, d'acord amb la condemna a què havia sigut sentenciat, i al peu de la forca, misericordiosament, «en lo replanell se li donà un garrot» perquè poguera accedir còmodament al patíbul.

Més informació...

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

Más información