14 de noviembre de 2016
14.11.2016

Motor, motora i motriu

08.12.2016 | 18:37

La paraula «motor» fa referència a una màquina que transforma en energia mecànica una altra forma d'energia (hidràulica, química, elèctrica, etc.). Usada amb valor d'adjectiu, ha donat lloc a dos formes, «motora» i «motriu», que en principi teòricament són variants sinònimes, però en la pràctica han tendit a especialitzar-se semànticament. Així, en alguns casos es pot usar indistintament una forma o l'altra, com per exemple passa en «força motora» o «força motriu»; però en altres casos només es fa servir l'adjectiu «motora», com per exemple en «llanxa motora», que inclús s'ha substantivat i ha passat a usar-se com a «motora» simplement; per contra, en altres sintagmes és molt més habitual l'adjectiu «motriu», com és el cas de l'expressió «discapacitat motriu». La realitat és que les paraules van prenent la forma definitiva a partir de l'ús dels parlants.

Més informació...

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook