El col·legi privat American School of València (ASV) de Puçol és un dels centres pioners en la introducció del Batxillerat Internacional (IB) a la Comunitat Valenciana, ja que ho va fer fa més de 13 anys. El currículum de l'IB, un programa educatiu que va naixer a l'any 1968, posa l'èmfasi en el desenvolupament del pensament crític, el treball independent i l'educació en destreses del pensament, investigació i organització. Està dissenyat per aquell alumnat que vol fer els seus estudis universitaris a l'estranger. De fet, el 90 % dels joves que es graduen a l'IB a l'American School se'n van a estudiar a universitats estrangeres. Hui en dia l'IB es pot estudiar en prou centres educatius privats valencians i també en la xarxa pública a l'Institut d'Educació Secundària (IES) Pere Boïl de Manises des de fa 8 cursos.

Una de les característiques que definixen el Batxillerat Internacional és el treball de les habilitats comunicatives en anglés. Dins d'esta estratègia, un element clau són les proves FOA, les Further Oral Activity, que es poden traduir com activitat oral extra. Estes proves exigixen a l'estudiant desenvolupar una activitat oral en anglés basada en l'ús de la llengua parlada (una presentació, un debat, un discurs...) que demostre la seua comprensió de com s'usa el llenguatge i els efectes que pot tenir en l'audiència. En les presentacions els i les joves han de fer visible l'aprenentatge aconseguit en el primer trimestre del curs de l'assignatura d'anglés.

Tres eixos temàtics

Enguany les seues anàlisis havien de girar entorn d'un d'estos tres temes: llengua i humor, llengua i poder, i llengua i gènere. A partir d'esta primera elecció prenien un text per a analitzar i mostraven la seua anàlisi i comprensió mitjançant una creativa presentació.

Les FOA, a l'American School, es fan en les dues setmanes anteriors a les vacances de Nadal. Primer les aborden l'alumnat del grau 11é i després el del grau 12é del sistema acadèmic estadounidenc que té implantat este centre amb 39 anys d'història i que en el sistema espanyol corresponen a primer i segon de Batxillerat.

Entre altres formats va haver-hi debats, entrevistes, discursos o representació d'escenes basades en personatges històrics, i fins i tot Xerrades TED (Technology, Entertainment and Design). Les TED Talks són un format de mini conferències (de un màxim de 18 minuts) en vídeo que es trasmeten en línea per internet que va sorgir al 2001 als EE UU baix el lema ideas worth spreading (idees que val la pena difondre). S'han fet famoses després d'haver participat en elles figures mundials com Bill Clinton, Jane Goodall o Bill Gates. L'objectiu de les Xerrades TED és presentar les idees de la forma més innovadora i atractiva possible.

Fora de l'horari de classes

«Les proves FOA exigixen una gran dedicació ja que tot el treball es realitza fora de l'horari de classes. Els alumnes han de trobar alguna cosa que els interesse i els motive a adquirir una comprensió més profunda dels temes estudiats en l'assignatura. Enguany han fet grans presentacions i poden sentir-se orgullosos del resultat», explica Amanda Bird, coordinadora d'Anglés en Middle i High School de l'ASV en descriure la preparació de la prova.

Tots els projectes FOA requereixen una entrevista prèvia amb la professora en la qual es decidix l'enfocament del mateix. El treball contínua amb l'escriptura del guió i el disseny d'una presentació atractiva tant en el plànol lingüístic com en el visual.