El projecte ESSCOOP és fruit de l’esforç convergent per part de professionals de l’educació i d’organitzacions que formen part del Cooperativisme i l’Economia Social i Solidària Un interès unia les dues parts: posar a la disposició dels centres educatius i del professorat recursos per a l’aula que possibilitaren donar a conèixer una forma diferent de fer economia i, a més, que alumnat i professorat fóra protagonista en el desenvolupament de les activitats.

El Cooperativisme i, més recentment, el que denominem Economia Social i Solidària conformen, al costat d’altres realitats, les anomenades economies transformadores. En el nostre cas, identifiquem social i solidària a les iniciatives on els seus membres, de manera associativa, cooperativa, col·lectiva o individual, impulsen democràticament processos per a produir, intercanviar, gestionar, distribuir, consumir i finançar béns i serveis que satisfacen les necessitats dels propis membres o de la societat. Això ho fan sobre la base d’una sèrie de principis que, d’acord amb la proposta de REES Xarxa de Xarxes, busquen la integralitat de les persones i designa la subordinació de l’economia a la seua veritable finalitat: proveir de manera sostenible les bases materials per al desenvolupament personal, social i ambiental de l’ésser humà. Per tant, aquests valors són els que es volen desenvolupar en els joves en facilitar recursos per al desenvolupament de les activitats en els centres educatius.

El professorat i alumnat són protagonistes perquè en el desenvolupament del currículum es podrà portar a terme activitats singulars utilitzant bibliografia específica, casos escrits o vídeos que presenten referents d’emprenedories socials. També aquest centre virtual de recursos aporta materials per a la posada en funcionament d’iniciatives emprenedores en els centres educatius com són la creació de cooperatives escolars, la simulació i la creació d’Empreses Socials que atenguen les necessitats del seu entorn. També des de la web del projecte es pot sol·licitar la presència d’una professional experta del cooperativisme o una representant d’una empresa que mostre, de manera directa, la realitat del cooperativisme, la rellevància de l’economia social i solidària o la realitat d’una iniciativa concreta vinculada a l’interès de l’alumnat; pels seus estudis que cursa en FP o per la necessitat en el desenvolupament del currículum. Finalment, destacar la gran aposta del projecte que és la d’impulsar una Setmana de l’Economia Social i Solidària en els centres educatius no universitaris, on la comunitat educativa, a través del seu propi projecte, desenvolupi iniciatives per a aprofundir en el seu si i donar a conèixer al seu entorn els valors que representa aquesta economia. Per a facilitar l’intercanvi i l’actualització d’informació, es facilita periòdicament a centres i docents un butlletí electrònic a través del qual es fa arribar les novetats del projecte i els aspectes rellevants vinculats al Cooperativisme, l’Economia Social i Solidària.

ESSCOOP està impulsat, des de l’àmbit docent per ANPROFOL-Associació Nacional del Professorat de FOL i #FOLinvestigación als quals s’han afegit recentment professorat de les comunitats d’Aragó, Madrid i Galícia. Per part de les xarxes representatives participen la FEVECTA-UCEV i REASPV. A més, es compta amb el suport de la Direcció General d’Emprenedoria i Cooperativisme de la Generalitat Valenciana.

Finament, dir que ESSCOOP és incremental i cada curs creix en recursos i activitats que es porten a terme des del propi projecte o mitjançant la col·laboració del professorat que ofereix els seus materials i els incorpora a la base de recursos oberta. Indicar que per al present curs està previst elaborar una exposició itinerant on es presentarà l’evolució i característiques del Cooperativisme i l’Economia Social i Solidària en el nostre territori. També s’ampliarà l’àmbit territorial on se celebre la setmana de l’Economia Social i Solidària amb incorporació de noves activitats i professorat. Reptes que il·lusionen i que són necessaris per a possibilitar la transformació de la nostra societat de manera que puguem construir un món més sostenible des del punt de vista social, econòmic i mediambiental. Estem tots convidats a accedir a https://www.esscoop.red/portada i així participar utilitzant i/o compartint recursos que permetran enriquir el treball a les aules sobre la base de valors que ens transformen.