La Fira-Concurs Experimenta incentiva l’estudiantat a involucrar-se en la ciència treballant projectes experimentals STEM (acrònim dels termes en anglès Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques). Estudiants de Batxillerat, ESO i FP poden inscriure’s fins al 29 de gener a Experimenta 2023, convocada per la Facultat de Física de la UV per al 2 d’abril al Museu de les Ciències. Individualment, o en grups de quatre membres com a màxim i amb la supervisió d’un docent, els estudiants poden presentar-se els seus treballs, que després expliquen al públic visitant en la fira, posant de relleu les relacions entrela física i la tecnologia. És habitual que en esta festa de la ciència —que se celebra des de 2005—, participen entre 70 i 90 projectes, al voltant de 400 persones i hi haja més de 4.000 visitants. La intenció és apropar-se al públic més jove d’una manera activa i creativa. En joc hi haurà, entre altres, quatre premis de 300 euros i un premi de 200 € al projecte més votat pel públic, amb reconeixements també per al professorat. Posteriorment, a més, es gravaran vídeos dels projectes també.