Enguany fa 35 anys d´un fet que fou molt important pel que fa a la presència de les dones en les orquestres simfòniques. Es tracta del conflicte originat entre els músics de l´Orquestra Filharmònica de Berlín i el que fou mític titular de la formació, l'austríac Herbert von Karajan, a propòsit de la clarinetista alemanya Sabine Meyer (Crailsheim, 1959).

Caldria recordar que tant el conjunt simfònic berlinés com el seu homònim vienés s´havíen mantingut al llarg de la major part de la seua vida com a orquestres exclusivament d´homes sense presència femenina. La Filharmònica de Viena va ser fundada el 1842 i la de Berlín el 1882.

Els fets al voltant de la clarinetista i l´orquestra començaren el 1982, quan Karajan va defensar, contra la opinió majoritària de l´orquestra, l´ingrés de Meyer en la formació simfònica. En una votació 73 músics es pronunciaren en contra de Meyer i només quatre a favor. Aquell mateix any ja havia ingressat una dona a l´orquestra per primera vegada, la violinista Madeleine Carrusso. Els músics aduïen dificultat de Meyer per a assumir la disciplina de l´orquestra, tot i que Karajan no estava d´acord i pensava que el rebuig era només una discriminació de gènere. El director va presionar negant-se a fer gravacions i gires amb l´orquestra, que eren una font d´ingressos dels músics superior a la dels seus salaris. Després de mesos de tensió, Sabine Meyer va entrar a la Filharmònica de Berlín el 1983, però només va romandre a l´orquestra aproximadament un any, i va marxar cansada de l´assetjament a què la va sotmetre una part important dels músics.

Sabine Meyer ha fet una gran carrera com a solista de clarinet i ha tingut els darrers anys una participació destacada en l´Orquestra del Festival de Lucerna que dirigia Claudio Abbado. La polèmica a propòsit de la seua pertinença a la Filharmònica de Berlín marcà el final de l´exclusió de les dones d´aquesta prestigiosa formació. En l´actualitat la Filharmònica de Berlín té 129 professors, 19 dels quals són dones. No és una gran presència, però menor és la participació femenina en la Filharmònica de Viena, on hi ha 12 dones d´un total de 114 professors. Aquesta formació, més antiga que la berlinesa, no va incloure dones fins a l´any 1997, pressionada per les institucions. En l´actualitat la presència femenina a l´Orquestra de València és de 22 professores d´una plantilla total de 82 músics.

En el camp de la música culta o clàssica hi ha una participació important de dones entre les instrumentistes, tant de concertistes com de membres de conjunts simfònics o de cambra, encara que cal incentivar que s´incremente. El dèficit cridaner de dones està en dos camps: la direcció d´orquestra i la composició. Caldria fer un esforç important per tal de programar més obres escrites per compositores, que n´hi ha i moltes, i per afavorir la presència en els concerts de directores d'orquestra.