Govern i comunitats han aprovat l’equiparació de preus mitjans entre màsters habilitants (necessaris per a accedir a la professió) i estudis de graus, per a democratitzar l’accés al sistema universitari espanyol, la qual cosa suposarà un cost addicional de 10,5 milions d’euros als executius autonòmics.

En un comunicat, el Ministeri d’Universitats detalla que aquesta mesura ha sigut aprovada per una àmplia majoria de les comunitats que integren la Conferència General de Política Universitària i tan sols ha rebut el vot en contra de Madrid.

Amb aquesta proposta del departament que dirigeix Manuel Castells, es pretén evitar que l’“enorme bretxa” de cost entre tots dos estudis supose una limitació per raons socioeconòmiques del dret dels estudiants a accedir a aquesta etapa d’especialització de l’educació superior.

L’aplicació d’aquesta mesura, a càrrec de les comunitats autònomes, podrà dur-se a terme des de l’aprovació i fins al curs 2022-2023.

En aquest sentit, Universitats recorda que la reunió de la Conferència General de Política Universitària del passat 27 de maig va aprovar el model nou de preus públics per als estudis de grau en el curs 2020/2021 i que les comunitats autònomes tenen fins al 2022/2023 per a adoptar-lo.

“Segons aquest acord, s’han pres els preus mitjans de la primera matrícula de cada comunitat projectats per al curs 2022/2023 com a referència en la qual fer confluir els preus públics dels màsters habilitants amb els preus dels estudis de grau”, explica el comunicat.

Segons les dades d’Universitats, aquest curs, en màsters habilitants i vinculats de centres propis d’universitats públiques hi ha uns 44.000 estudiants, que seran els que es beneficien de manera directa de la implementació de la decisió adoptada aquest dilluns.

El Ministeri ha anunciat que continuarà treballant en l’equiparació de preus en els màsters no habilitants.