La Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha autoritzat la pròrroga, fins al pròxim 31 de gener, de l’exigència del passaport covid per a accedir als llocs on ja era obligat presentar-lo, així com l’ampliació a tota l’hostaleria i la restauració, independentment de l’aforament, i a altres establiments com ara gimnasos o cinemes, circs, instal·lacions esportives i seus festeres en què es puga consumir beguda o menjar.

Aquestes disposicions es troben contingudes en la resolució de la Conselleria de Sanitat Universal del 21 de desembre i entraran en vigor a les 0.00 hores de l’endemà de la data en què es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Mesura justificada per la pandèmia de coronavirus

El Tribunal considera que la pròrroga de la mesura en aquells espais on ja era obligatori presentar el certificat covid està justificada per l’evolució de la pandèmia.

La sala considera que l’ampliació de la mesura a nous establiments i espais resulta “idònia, necessària i ponderada o equilibrada, ja que d’aquesta es deriven més beneficis o avantatges per a l’interés general que perjudicis sobre altres béns o valors en conflicte”.

Aquesta ponderació d’interessos en conflicte —com recorda la interlocutòria de la sala— ja ha sigut examinada pel Tribunal Suprem, que ha qualificat l’exigència del passaport covid com una limitació “tènue” de determinats drets fonamentals que, si s’enfronta amb la “poderosa presència” d’uns altres com la vida o la protecció de la salut, “aporta una justificació objectiva i raonable perquè es puga adoptar”.