Les obres de remodelació de la plaça de la Reina no estaran acabades al maig, tal com marcaven els terminis previstos inicialment. La reobertura de la plaça es retardarà fins a finals de juliol, segons ha admés hui la Regidoria de Mobilitat, que ha renunciat a ampliar l’excavació arqueològica per a documentar els murs tardoromans que hi van aparéixer el mes de maig de l’any passat, a fi de complir els terminis de l’obra. Els treballs, com era d’esperar després de la modificació del projecte que es va haver de fer l’estiu passat per la presència de restes arqueològiques i a la vista dels danys en l’aparcament subterrani, de més abast que el que s’havia previst inicialment, no s’acabaran dins del termini que s’havia fixat. La previsió és que la nova plaça estiga en ús a finals del mes de juliol.

Les obres de conversió en zona de vianants de la plaça van ser adjudicades per 10,7 milions d’euros (IVA inclòs) a la UTE formada per Edifesa-Collosa, sota la direcció d’obra de l’arquitecte José María Tomás. Amb la modificació d’obres de l’estiu passat, amb un sobrecost d’1,6 milions, la nova plaça acabarà costant 12,3 milions d’euros.