La porta fortificada de la Boatella, al descobert

Els arqueòlegs localitzen una de les dues torrasses de la porta sud de la muralla islàmica del segle XI

La porta de la Boatella i una de les seues torrasses apareixen a Sant Vicent

La porta de la Boatella i una de les seues torrasses apareixen a Sant Vicent / A.V./SEMAR

L'equip d'arqueòlegs que treballa en les obres de canalització que du a terme la Regidoria del Cicle Integral de l'Aigua en el primer tram del carrer Sant Vicent, en ple centre històric de València, ha documentat les restes d'una de les dues torrasses que flanquejaven la porta de la Boatella, l'entrada principal de la València islàmica (Balansiya) i una de les set que tenia la muralla del segle XI, l'època de taifes i expansió de la ciutat. A principis de setmana els arqueòlegs, sota la direcció de Marisa Serrano, ja van localitzar entre col·lectors d'aigües residuals de diferents èpoques els murs de la porta i, posteriorment, han localitzat una torrassa del que seria una porta fortificada. Es tracta de la segona de les set portes del recinte defensiu islàmic que es localitza a la ciutat. 

 Encara que bastant deteriorada per obres d'èpoques posteriors, especialment dels col·lectors d'aigües residuals, s'ha pogut documentar en l'última de les rases obertes, entre el carrer Sant Vicent i la plaça Mariano Benlliure, la porta sud (de la Boatella) i una de les seues torres, de planta quadrada i deu metres, almenys, per costat. 

El descobriment l'ha fet el mateix equip que en 2018 va descobrir les restes de l'entrada nord de la muralla islàmica, en altres obres del Cicle de l'Aigua al costat de la plaça del Temple. Fins ara no s'han pogut documentar altres portes del recinte emmurallat d'època islàmica, que inicialment tenia quatre entrades i posteriorment s'ampliaria. La intervenció ha sigut supervisada pel Servei Municipal d'Arqueologia de l'Ajuntament de València. 

L'estructura de la porta de la Boatella i la seua torrassa està alterada i travessada pel col·lector del segle XVII, cobert per grans lloses de pedra que també s'han localitzat en la intervenció. Les troballes ja han sigut protegides amb malla geotèxtil i grava i tapades de nou. 

El carrer Sant Vicent és una peça clau de la reordenació del trànsit en el centre històric que estarà operativa el 12 de desembre.