Tenim uns estaments fonamentals del estat que no s'assemblen a la societat que representen. Com poden ser l'exèrcit o la judicatura, on hi ha molts dels seus elements, amb prejudicis, dogmes i fonamentalismes, molt escorats cap a unes determinades tendències polítiques i religioses. Hi ha un risc real i constatable que l'orientació ideològica i de creences estiguen influenciant en les seues actuacions actuals, bé siga influenciant o influenciats per algun o alguns partits polítics o organitzacions, portar-nos cap a una involució social en drets i llibertats, com ja estem veient amenaçats. És per tant, necessari i prioritari democratitzar aquests cossos, on abunden la endogàmia, revisant les desfasades formes i maneres d'accés, perquè tota la ciutadania amb capacitat tinga veritablement la possibilitat d'accedir i no supeditat a unes possibilitats econòmiques o d'algun altre tipus, propiciant l'equitat. A més, és necessari eliminar alguns organismes anacrònics existents en una societat que es diu democràtica, com són la justícia militar o l'Audiència Nacional.