L’any 2008 l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, com a entitat competent en la matèria, aprovava un informe en el qual s’assegurava científicament que l’única forma genuïna per al nom del poble del penyal d’Ifac era, i és, “Calp”. L’informe venia avalat per diverses aportacions d’historiadors i filòlegs, entre el quals m’incloc; jo vaig fer diverses aportacions de tipus històric i lingüístic, com els altres investigadors Emili Casanova, Jaume Pastor i Francesc Monjo. Aquestos informes van ser publicats per l’Ajuntament de Calp en un llibre. El dictamen de l’AVL era definitiu; no hi havia cap altra forma que poguera alternar amb la tradicional o substituir la forma pròpia del poble de la Marina, és a dir, Calp. La variant “Calpe” és una deformació de la pròpia Calp, via castellanització, per tant impròpia i espúria . I fins avui no hi ha hagut cap altre dictamen tan contundent.

"El dictamen de l’AVL era definitiu; no hi havia cap altra forma que poguera alternar amb la tradicional o substituir la forma pròpia del poble de la Marina, és a dir, Calp"

Ara fa dos dies, el regidor de Cs de l’ajuntament de Calp, senyor del Pino, ha presentat un petició perquè es comence el tràmit per tal de canviar la denominació oficial com a “Calpe/Calp”, amb arguments d’allò més peregrins: que el nom ve dels fenicis i romans (sense aportar cap prova) que Calp és una població castellanoparlant, que el castellà Calpe enriqueix el topònim i jo que sé quantes barbaritats més, tot sense tindre en compte els informes de l’any 2008 i sense aportar cap argument científic. Arriba la proposta al plenari i amb els vots del PP trauen endavant la proposta i les argumentacions d’aquest partit, en boca de a seua alcaldessa, Sra. Sala, no poden ser més ridícules: que amb la forma “Calpe” alguna gent se sentirà més a gust ...també va dir, entre altres perles, que hi ha informes per a tots els gustos (on són els que defenen “Calpe”, que tinguen rellevància científica?), i especialment va dir que la decisió d’adoptar el topònim “Calp” va ser una decisió “capritxosa” i “dictatorial” (quina barbaritat, ja no podíem arribar més lluny!).

"Davant aquestes actuacions del PP d’ara (no del 2008) i de Cs sols se m’ocorre un pensament: Què atrevida és la ignorància!"

Una cosa està clara, aquesta proposta de canvi de denominació del topònim es política i és interessada mirant a una part de l’electorat dels partits que l’han portat endavant. En res beneficien a la cultura i patrimoni de Calp, tot al contrari, la perjudiquen. Davant aquestes actuacions del PP d’ara (no del 2008) i de Cs sols se m’ocorre un pensament: Què atrevida és la ignorància!